BIPŚroda, 23.6.2021

Podsumowanie pracy Społecznej Rady Zespołu Opieki Zdrowotnej

Podsumowanie pracy Społecznej Rady Zespołu Opieki Zdrowotnej
Rada podczas ostatniej, czteroletniej kadencji, opiniowała i podejmowała uchwały związane z bieżącym funkcjonowaniem Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie. Na dzisiejszym posiedzeniu dyrektor ZOZ Włodzimierz Pilarczyk przedstawił aktualną sytuację finansową zespołu oraz omówił pokrótce zadania, które ZOZ będzie realizował w najbliższym kwartale. Na zakończenie dyrektor dziękował wszystkim członkom rady za ich wkład w tą społeczną pracę na rzecz dobrego funkcjonowania zespołu opieki. Przewodniczący Społecznej Rady ZOZ wicestarosta Dariusz Pilak również złożył gorące podziękowania dyrektorom Zespołu Opieki Zdrowotnej, członkom rady, pracownikom ZOZ, a także przedstawicielom działających na terenie ZOZ związków zawodowych za merytoryczną i dobrą pracę wykonaną na rzecz ratowania zdrowia i życia ludzkiego.
drukuj:
udostępnij:
Projekty realizowane przez powiat

Projekty realizowane przez powiat

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki
 
Projekt współfinansowany

Projekt Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych współfinansowany ze środków
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu Rozwój elektronicznych usług publicznych