BIPCzwartek, 01.6.2023

Podsumowanie akcji usuwania azbestu w latach 2008-2010

Podsumowanie akcji usuwania azbestu w latach 2008-2010
Powiat Gnieźnieński jako jeden z pierwszych powiatów w Wielkopolsce realizuje i koordynuje usuwanie azbestu. Już od 3 lat, tj. od 2008 r. zadanie realizowane jest wspólnie z Miastem Gniezno i 9 gminami Powiatu Gnieźnieńskiego przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Realizacja przedsięwzięcia jakim jest usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest jest niezwykle ważnym zadaniem nie tylko ze względu na szeroko pojętą ochronę środowiska w kontekście zrównoważonego rozwoju, ale również ze względu na to, że przyczynia się do poprawy wyglądu zewnętrznego obiektów budowlanych, a przede wszystkim do ochrony zdrowia mieszkańców .

Akcja usuwania azbestu na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego w latach 2008-2010 cieszyła się dużym zainteresowaniem mieszkańców Powiatu Gnieźnieńskiego oraz innych podmiotów o czym świadczy coraz większa liczba złożonych wniosków.

W trakcie realizacji przedmiotowego zadania w latach 2008-2010 łącznie z terenu Powiatu Gnieźnieńskiego usunięto 957 623 kg płyt azbestowych (w roku 2010 – 491 303 kg).

Miasto Gniezno i Gminy Powiatu Gnieźnieńskiego wyraziły chęć dalszej współpracy składając deklaracje finansowe na 2011 r. W budżecie Powiatu również zarezerwowano kwotę na ten cel. Starostwo Powiatowe w Gnieźnie w styczniu 2011 r. wystąpi z wnioskiem o dotację do WFOŚiGW w Poznaniu, aby zwiększyć ilość środków na realizację zadania.

Biorąc pod uwagę wszystkie wymierne korzyści wyraźnie widać, że usuwanie azbestu jest priorytetowym zadaniem w całym kraju, które należy realizować u podstaw. W Powiecie Gnieźnieńskim jest ono energicznie i prężnie wykonywane przy współudziale wszystkich gmin, a przede wszystkim przy zainteresowaniu, poparciu i zaangażowaniu mieszkańców Powiatu Gnieźnieńskiego, dlatego w przyszłych latach planuje się kontynuację przedmiotowego zadania.

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki