BIPPiątek, 09.6.2023

Trzynasta edycja konkursu plastycznego 2010-2011 dla dzieci i młodzieży

Trzynasta edycja konkursu plastycznego 2010-2011 dla dzieci i młodzieży
Konkurs odbywa się na etapach: gminnym, powiatowym, wojewódzkim i centralnym.

Celem konkursu jest zainteresowanie dzieci i młodzieży tematem szeroko pojętego bezpieczeństwa, rozwijanie świadomości występowania różnego rodzaju niebezpiecznych zdarzeń, umiejętności unikania ich oraz radzenia sobie w sytuacji zagrożenia.

Konkurs ma za zadanie promować i poszerzać wiedzę, zarówno na temat bezpieczeństwa, jak i związanej z nim działalności służb ratowniczych, głównie straży pożarnej.

Celem edukacyjnym konkursu jest popularyzacja zasad i wyrobienie możliwie skutecznych umiejętności bezpiecznego zachowania w przypadku występowania zagrożeń, kształtowanie właściwych postaw u dzieci i młodzieży.

Do eliminacji powiatowych zakwalifikowano 29 prac z 5 gmin powiatu gnieźnieńskiego (Miasto Gniezno, Gmina Gniezno, Gmina Czerniejewo, Gmina Niechanowo, Gmina Witkowo) w czterech kategoriach wiekowych.

I grupa wiekowa (6-8 lat) kolejno miejsca zajęli:
I miejsce – Gabriela Nowacka
II miejsce – Mateusz Prech
III miejsce – Wiktoria Maćkowiak

II grupa wiekowa (9-12 lat):
I miejsce – Michał Wojciechowski
II miejsce – Michał Helman
III miejsce – Magdalena Muniga

III grupa wiekowa (13-16 lat)
I miejsce – Marcin Helman
II miejsce – Daria Zobel
III miejsce – Jakub Luck

IV grupę wiekową stanowili uczniowie niepełnosprawni szkół specjalnych, wychowanków świetlic terapeutycznych i ośrodków terapii zajęciowej (bez ograniczeń wiekowych).
W tej grupie I miejsce zajął Patryk Wojciechowski.

Dwie prace zostały wyróżnione:
Damian Wesołowski
Jakub Kondracki.

Dnia 29 marca 2011 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie odbyło się oficjalne rozdanie nagród uczestnikom konkursu, które połączone zostało ze zwiedzaniem strażnicy.

Nagrody zostały sfinansowane ze środków budżetu powiatu w kwocie 1 000 zł.


drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki