BIPPiątek, 09.6.2023

Nadzwyczajna X Sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

Nadzwyczajna X Sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego
Sesja odbędzie się w dniu 14 czerwca 2011 r. o godz. 13.00 w Centrum Kultury „Scena to dziwna” w Gnieźnie przy ulicy F.D. Roosevelta 42.

PORZĄDEK OBRAD NADZWYCZAJNEJ X SESJI RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO

14 czerwca 2011 roku

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie złożenia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18 maja 2011 roku nr KN.I-10.4131-1-139/11.
 5. Wolne głosy i informacje.
 6. Zamknięcie sesji.
     Przewodniczący Rady Powiatu

     Zdzisław Kujawa


Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach organów powiatu.
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki