BIPNiedziela, 04.6.2023

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
Spotkanie dotyczyło następujących tematów:
  1. Podsumowanie przebiegu uroczystości religijnych na Polach Lednickich - XV Spotkanie Młodych LEDNICA 2000 pod hasłem " JP II - liczy się świętość" w zakresie bezpieczeństwa.
  2. Informacja w zakresie bezpieczeństwa i porządku w ośrodkach wypoczynkowych w okresie letnim.
  3. Zagrożenia dla wypoczynku oraz działania powiatowych służb, inspekcji i straży w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w okresie wakacji.
  4. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i porządku na obiektach sportowych.
  5. Omówienie stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie powiatu.
  6. Komunikat - Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny (kąpieliska na terenie województwa wielkopolskiego).
Poszczególne tematy były referowane przez przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie oraz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie.
Z przedstawionego sprawozdania wynika, że w uroczystościach LEDNICA 2000 wzięło udział ok. 60 tyś. osób z terenu całego kraju, które przybyły na miejsce uroczystości zarówno w pielgrzymkach pieszych, prywatnymi środkami transportu, autokarami i pociągami.
Podczas zabezpieczania uroczystości na Polach Lednickich nie odnotowano zakłóceń bezpieczeństwa i porządku publicznego. Mały miejsce natomiast zdarzenia zagubienia dokumentów, telefonów komórkowych oraz udzielenie pomocy medycznej osobom, które doznały szoku termicznego spowodowanego wysoką temperaturą powietrza. Pomoc udzielana była na miejscu w szpitalach polowych bez potrzeby przewożenia do szpitala powiatowego w Gnieźnie. Uroczystość była również zabezpieczona przez jednostki ratowniczo - gaśnicze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

W ramach zabezpieczenia bezpieczeństwa i porządku publicznego od początku czerwca Komenda Powiatowa Policji prowadzi na terenie ośrodka wypoczynkowego w Skorzęcinie działania o charakterze kontrolnym prewencyjnym skierowane na zwalczanie przestępczości pospolitej.
Działania te prowadzone są wspólnie z Przewodnikami psów służbowych z OPP Poznań oraz Żandarmerią Wojskową.
Ponadto funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego prowadzą działania mające prowadzić do poprawy bezpieczeństwa na drogach powiatu gnieźnieńskiego, głównie w okresie zwiększonej ilości pojazdów w okresie wakacyjnym, na drogach krajowych i wojewódzkich. Są to działania skierowane na ograniczenie wykroczeń na drogach oraz kontrole autokarów, które przewożą dzieci i młodzież na wycieczki czy kolonie.
W ramach poprawy bezpieczeństwa na terenie poszczególnych gmin, w okresie letnim wprowadzono także dodatkowe patrole płatne.
Komenda Powiatowa PSP wykonuje natomiast doraźne kontrole miejsc wypoczynku.

Towarzystwo Żużlowe "START" Gniezno zwróciło się do Komendanta Powiatowego Policji w Gnieźnie z wnioskiem o wydanie opinii na organizację masowych imprez sportowych. Po przeprowadzeniu lustracji obiektu wydano pozytywną opinię w zakresie spełnienia warunków bezpieczeństwa. Na pozostałych obiektach na terenie miasta Gniezna oraz powiatu odbywające się imprezy nie mają statusu imprezy masowej, a zabezpieczenie bezpieczeństwa i porządku publicznego odbywa się w ramach służby patrolowej.

Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w dniu 17 czerwca b.r. wydał Komunikat w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i w miejscu wykorzystywanym do kąpieli.
Zgodnie z Komunikatem w powiecie gnieźnieńskim kąpiel jest dozwolona bez zastrzeżeń w takich kąpieliskach jak Winiary i Skorzęcin.
Kąpiel dozwolona jest również bez zastrzeżeń w miejscach wykorzystywanych do kąpieli w miejscowościach Borzątew, Jankowo Dolne, Dziekanowice oraz Lednogóra.
W przypadku zmian jakości wody w kąpieliskach w sezonie będą wydawane stosowne komunikaty.

Kolejne posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku zgodnie z harmonogramem rocznego planu pracy odbędzie się w III kwartale br.

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki