BIPNiedziela, 04.6.2023

Pierwsza edycja konkursu do Nagrody Pro Publico Bono

Pierwsza edycja konkursu do Nagrody Pro Publico Bono
W dniu 3 maja 2011 roku ogłoszona została pierwsza edycja konkursu do Nagrody Pro Publico Bono "Samorządność dla solidarności". Celem konkursu jest wypromowanie takich dzieł i organizacji obywatelskich, które świadczą o twórczości, solidarności i samorządności osób oraz społeczności podejmujących aktywność w sprawach publicznych należących do zakresu działania samorządu terytorialnego. Jest on adresowany do wszystkich podmiotów społeczeństwa obywatelskiego, we wszelkich formach organizacyjnych, a warunkiem udziału jest przesłanie wypełnionej ankiety konkursowej drogą mailową (wyłącznie ankieta) oraz drogą pocztową (ankieta wraz z materiałami dokumentującymi działalność zgłoszoną do Konkursu) na adres właściwego miejscowo starosty powiatowego, w terminie do 20 lipca 2011 roku. Wstępna selekcja wniosków zakończy się przedstawieniem listy finalistów w terminie do 17 października 2011 roku, a ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 11 listopada 2011 roku, podczas Drugich Dni Kultury Pamięci.

Organizatorem przedsięwzięcia jest Fundacja Konkurs Pro Publico Bono we współpracy z Związkiem Powiatów Polskich. Wszelkie szczegóły dotyczące konkursu (regulamin, ankieta konkursowa) są dostępne na stronach internetowych organizatorów:

www.propublicobono.pl
www.zpp.pl

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki