BIPSobota, 01.4.2023

Stypendia socjalne

Stypendia socjalne
Wypełnione wnioski wraz z załącznikami i zobowiązaniem należy złożyć w :

Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu
Starostwa Powiatowego w Gnieźnie
ul. Jana Pawła II 9/10, pokój 2.12
62-200 Gniezno

w terminie do:
  • 6 września 2011r. – uczeń
  • 11 października 2011r. – student, słuchacz
Więcej informacji pod numerem tel. 061 424 66 90

Do wniosku o stypendium należy dołączyć:
  • zaświadczenie o dochodach rodziny za poprzedni rok kalendarzowy z: Urzędu Skarbowego, o dochodowości gospodarstwa rolnego lub działów specjalnych produkcji rolnej z urzędu gminy, miasta, miasta i gminy,
  • uwierzytelniona kopia orzeczenia Komisji Orzekającej o Niepełnosprawności.
  • pisemne oświadczenie potwierdzające status opiekuna prawnego/rodzica samotnie wychowującego dziecko.
  • Uczniowie, słuchacze i studenci I roku uwierzytelniona kopie świadectwa z poprzedniego roku szkolnego i zaświadczenie ze szkoły/uczelni o obecnym statusie ucznia/słuchacza/studenta.
  • pozostali uczniowie, słuchacze i studenci zaświadczenie ze szkoły/uczelni o wysokości średniej w nauce za poprzedni rok.
  • zobowiązanie do natychmiastowego powiadomienia o utracie prawa do stypendium
  • pozostali członkowie rodziny którzy pozostają na utrzymaniu rodzica lub opiekuna wini dołączyć zaświadczenia o statusie ucznia, słuchacza lub studenta /dotyczy to osób niepełnoletnich, pozostałe osoby będące na utrzymaniu rodzica lub opiekuna zobowiązane są do dostarczenia zaświadczenia o braku dochodów za poprzedni rok kalendarzowy.
Regulamin udzielania stypendiów wraz z załącznikami dostępny jest na stronie: www.umww.pl w zakładce Urząd/O urzędzie/Konkursy, odznaczenia, stypendia, nagrody/Stypendia dla uczniów, słuchaczy i studentów zamieszkujących na stałe na terenie Województwa Wielkopolskiego.

Wnioski do pobrania także w Biurze Podawczym Starostwa Powiatowego w Gnieźnie.

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki