BIPPoniedziałek, 29.5.2023

Nabór do Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie utworzona została Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2004 r. (Dz.U. nr 150, poz. 1572) i rozpoczyna swoją działalność z dniem 01.07.2004 r.

Rekrutacja na studia w roku akademickim 2004/2005 odbędzie się we wrześniu 2004.

W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Gnieźnie kształcenie odbywać się będzie na trzech kierunkach a mianowicie:

 • Informatyka – specjalność – systemy informatyczne,
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji – specjalność – systemy marketingu i zarządzania produkcją,
 • Ochrona środowiska – specjalność – ekotechnologia.

Studia odbywać się będą w trybie dziennym przez okres siedmiu semestrów. Absolwenci uzyskują tytuł inżyniera odpowiedniej specjalności. Ukończenie studiów umożliwia kontynuację nauki na studiach magisterskich w Politechnice Poznańskiej lub innej uczelni.

Przewiduje się rekrutację po 70 osób na każdy kierunek studiów. Kwalifikacja na studia przeprowadzona zostanie podstawie konkursu świadectw dojrzałości.

Kandydaci na studia winni złożyć następujące dokumenty:

 1. podanie o przyjęcie ze wskazaniem rodzaju studiów i specjalności,
 2. świadectwo dojrzałości, przy czym kandydaci zdający tzw. „nową maturę" dołączają świadectwo ukończenia szkoły średniej,
 3. cztery fotografie (wymiar 35 x 52 mm, bez nakrycia głowy, na jasnym tle),
 4. orzeczenie lekarskie, zgodne z obowiązującymi przepisami, stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia nauki w szkole wyższej, na obranym kierunku studiów,
 5. dowód wpłaty na postępowanie kwalifikacyjne. Opłata wynosi 75 zł - płatne na konto w Banku Ochrony Środowiska S.A o/Gniezno nr 70 1540 1056 2047 8400 3030 0009 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Gnieźnie ul. Lecha 6,

Dokumenty należy składać w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu ul. Sobieskiego 20 (pokój 211) od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 14.00. Odpowiedni wzór podania w formie elektronicznej o przyjęcie można pobrać poniżej lub otrzymać w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu.

 • Wzór podania o przyjęcie na studia

  Harmonogram rekrutacji jest następujący:

  do 20 września 2004 r. Przyjmowanie dokumentów
  do 26 września 2004 r. Wywieszenie list przyjętych studentów


  Dodatkowych informacji udziela wicedyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu mgr inż. Jerzy Paweł Lubbe (tel. 061/424-07-49)

  Rektor
  Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
  w Gnieźnie

  prof. dr hab. Józef Garbarczyk
  drukuj:
  udostępnij:
 • PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

  reklama aplikacji mobilnej
  Rejestracja rezerwacji pojazdów
  Status kolejki