BIPNiedziela, 13.6.2021

Program współpracy

Program współpracy
"Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012 przyjętego przez Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego w dniu 14.09.2011 r."

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi jest najważniejszym dokumentem regulującym współpracę sektora pozarządowego z samorządem powiatowym, stąd wpływ organizacji pozarządowych, jako podmiotów Programu, na jego ostateczną zawartość jest niezwykle ważny. Zachęcamy zatem do aktywnego uczestnictwa w konsultacjach Projektu Programu!

Projekt programu oraz formularz konsultacji zamieszczone są w zakładce „Organizacje Pozarządowe”.

Uwagi prosimy zgłaszać na „formularzu konsultacji” ,
pocztą elektroniczną - obywatelski@powiat-gniezno.pl,
faksem: 61 424 66 23 lub
pocztą tradycyjną (dane adresowe znajdują się w formularzu)
w terminie od 14 września 2011 r. do 30 września 2011 r.
drukuj:
udostępnij:
Projekty realizowane przez powiat

Projekty realizowane przez powiat

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki
 
Projekt współfinansowany

Projekt Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych współfinansowany ze środków
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu Rozwój elektronicznych usług publicznych