BIPSobota, 27.11.2021

Sprzątanie świata w Powiecie Gnieźnieńskim

Sprzątanie świata w Powiecie Gnieźnieńskim
Akcja Sprzątania Świata, której tegoroczne hasło brzmi "Lasy to życie - chrońmy je" została zorganizowana przez Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Gnieźnie we współpracy z Nadleśnictwem Gniezno.

Już po raz drugi (w tym roku) młodzież wyposażona w worki i rękawice, podzielona na 7 grup, pod nadzorem opiekunów z Nadleśnictwa wyruszyła po to, aby nie tylko posprzątać okoliczny las, ale przede wszystkim uświadamiać istotę ekologii. Las to nie tylko drzewa, to także wiele różnych gatunków roślin i zwierząt. Las odgrywa istotną rolę w działaniu ekosystemu, dlatego już od najmłodszych lat powinno się budzić świadomość ekologiczną z zakresie poszanowania zasobów przyrody.

Swój udział w akcji zgłosiło pięć placówek oświatowych z Gniezna: I Liceum Ogólnokształcące im. B. Chrobrego, II Liceum Ogólnokształcące im. Dąbrówki, III Liceum Ogólnokształcące im. Sobieskiego, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1,2, 3, 4, Zespół Szkół Ekonomiczno – Odzieżowych – około 250 uczniów wraz z opiekunami. Łącznie zebrano ok. 2,5 tony odpadów. Uroczyste podsumowanie miało miejsce przy Leśnym Ośrodku Edukacji Ekologicznej i Rekreacji „Poligon”.

„Sprzątanie Świata” to dobra lekcja ochrony środowiska, która przyczynia się do podniesienia świadomości ekologicznej i pokazuje, że nawet pojedyncze, jednostkowe działania mogą przynieść efekt - podsumowała akcję Alina Kujawska – Matanda – Członek Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego, która wspólnie z Michałem Michalakiem - Nadleśniczym Nadleśnictwa Gniezno podziękowała młodzieży za liczny udział i zaangażowanie w sprawy ekologii.

Przy ognisku i dobrej grochówce zgromadzeni cieszyli się zasobnością czystego lasu.


drukuj:
udostępnij:
Projekty realizowane przez powiat

Projekty realizowane przez powiat

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki
 
Projekt współfinansowany

Projekt Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych współfinansowany ze środków
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu Rozwój elektronicznych usług publicznych