BIPCzwartek, 08.6.2023

Wymogi Ochrony Środowiska w pigułce

Wymogi Ochrony Środowiska w pigułce
Spotkanie nosi tytuł WYMOGI OCHRONY ŚRODOWISKA W PIGUŁCE i skierowane jest dla podmiotów gospodarczych, pracowników organów samorządu terytorialnego oraz osób pełniących samodzielne funkcje.

Na spotkaniu poruszone zostaną zagadnienia dotyczące:
  • stanu formalno–prawnego w zależności od źródeł poboru wody przez zakład, w zależności od odprowadzania ścieków bytowych, ścieków technologicznych i ścieków deszczowych z terenu zanieczyszczonego, w zależności od źródeł emisji;
  •  ewidencji powstających odpadów, kart przekazania odpadów, katalogu odpadów, sposobów postępowania z odpadami, stanu formalno – prawnego w zależności od ilości i jakości powstających odpadów, sprawozdania do marszałka województwa o rodzajach i ilościach wytwarzanych odpadów,
  • kiedy zakład podlega pod zakład o zwiększonym ryzyku lub zakład o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, ocena prawidłowości zabezpieczenia źródeł zagrożenia,
  • problemów usuwania azbestu w świetle przepisów ochrony środowiska,
  • w jakich urzędach załatwiać sprawy związane z wymogami ochrony środowiska.
W ramach spotkania przewidziany jest również konkurs.

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki