BIPWtorek, 21.3.2023

Wydział Komunikacji i Dróg pracuje dłużej

Wydłużenie czasu pracy jest związane z bardzo dużą i systematycznie narastającą ilością rejestrowanych pojazdów, głównie sprowadzanych zza granicy. Tak duża ilość rejestrowanych samochodów ma związek ze zmianą przepisów regulujących możliwość sprowadzania aut używanych.

Starosta Jacek Kowalski apeluje do mieszkańców powiatu o wyrozumiałość a jednocześnie zwraca uwagę na fakt upływu w dniu 31 grudnia 2004 roku terminu wymiany praw jazdy wydanych w latach 1984-1993. Aby ustrzec się podobnych uciążliwości oczekiwania na załatwienie sprawy w długich kolejkach, tak jak to miało miejsce w roku ubiegłym, Starosta zwraca się z prośbą o dokonywanie wymiany starych dokumentów na nowe już od teraz. Kolejne zmiany dotyczące pracy Wydziału Komunikacji i Dróg nastąpią na przełomie roku 2004/05. W związku z tworzeniem Centrali Ewidencji Pojazdów i Kierowców przez MSWiA zostaną zlikwidowane filie w Trzemesznie i Witkowie.

Wydział komunikacji w najbliższym czasie zostanie wyposażony w nowy sprzęt komputerowy , łącza satelitarne z Warszawą, a pracownicy przejdą stosowne szkolenia. Nowy system dokłada wydziałowi nowe zadania wykraczające poza dotychczasowe działania. Zasadniczą kwestią pozostaje nadal fakt bardzo często wprowadzanych zmian w przepisach prawa. Zmiany wprowadzają nowe dokumenty, komplikują procesy rejestracji i wprowadzają nowe opłaty. Na koniec 2003 roku w Powiecie Gnieźnieńskim było zarejestrowanych:
• Samochody osobowe   46755 ogółem
• Autobusy                     395
• Samochody ciężarowe    6977 ogółem
• Wywrotki                       355
• Motorowery                  1733
• Motocykle                    5429
• Ciągniki siodłowe          420
• Ciągniki rolnicze           6300
• Przyczepy ciężarowe i rolnicze   7550
W ewidencji wydziału znajduje się 65000 kierowców.

Oprócz rejestracji pojazdów Wydział Komunikacji i Dróg zajmuje się wydawaniem uprawnień kierowcom, a ponadto sprawuje nadzór nad drogami w powiecie (640 km), pracą 13 stacji kontroli pojazdów (50 diagnostów) i 19 ośrodków szkolenia kierowców (60 instruktorów nauki jazdy). W wydziale wydawane są różne komunikacyjne certyfikaty, licencje i zaświadczenia dla firm transportowych. Wydział zajmuje się także organizacją ruchu na drogach (Starosta z mocy ustawy sprawuje nadzór nad organizacją ruchu). Specjalny zespół powołany przez Starostę rozpatruje na 5-6 posiedzeniach w roku różne wnioski dotyczące organizacji ruchu na drogach w mieście i powiecie.

Pracownicy wydziału odpowiadają na wiele zapytań urzędów i instytucji, firm ubezpieczeniowych, organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości. Wydział prowadzi również ewidencję zatrzymanych dowodów rejestracyjnych i praw jazdy oraz osób karanych punktami za wykroczenia drogowe.

Dane liczbowe o pracy Wydziału Komunikacji i Dróg w I półroczu 2004 roku:

 

Wydane karty pojazdu

Wydane stałe dowody rejestracyjne

Wydane czasowo dowody rejestracyjne

Wydane tablice rejestracyjne

Ilość operacji administracyjnych wykonanych w wydziale

styczeń

203

906

729

590

3763

luty

252

856

812

653

4016

marzec

294

1084

1080

897

5258

kwiecień

371

1122

1146

948

5279

maj

439

1023

1080

899

5577

czerwiec

789

1202

1479

1300

8039

RAZEM

2348

6193

6326

5287

31932

Agnieszka Rzempała-Chmielewska

Henryk Gędek


drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki