BIPWtorek, 28.3.2023

Po pożyczkę na rozwój firmy

W imieniu powiatu porozumienie podpisali Starosta Gnieźnieński Jacek Kowalski oraz Wicestarosta Gnieźnieński Telesfor Gościniak.

Porozumienie zostało zawarte na czas nieokreślony. Powiat Gnieźnieński przed Wielkopolską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości sp. z o.o. będzie reprezentować Gnieźnieńska Agencja Rozwoju Gospodarczego sp. z o.o.(GARG), której głównym udziałowcem jest Powiat Gnieźnieński.

Zasady udzielania pożyczek:

  1. Pożyczka stanowi uzupełnienie środków własnych pożyczkobiorcy przeznaczonych na finansowanie wnioskowanego przedmiotu pożyczki,
  2. Minimalna wielkość wkładu własnego pożyczkobiorcy wynosi 25% przedsięwzięcia inwestycyjnego,
  3. Maks. kwota pożyczki: nie więcej niż równowartość 25.000€, ale nie więcej niż 2% kapitału funduszu pożyczkowego,
  4. Maks. koncentracja pożyczek udzielonych jednemu przedsiębiorcy nie może przekroczyć 3% kapitału funduszu pożyczkowego,
  5. Pożyczka jest udzielana na maks. 24 miesiące. W uzasadnionych przypadkach termin ten można wydłużyć do 36 miesięcy,
  6. Oprocentowanie pożyczek jest stałe lub zmienne, ustalane w stosunku rocznym,
  7. Maksymalny okres karencji wynosi 3 miesiące,
  8. Od przyznanej pożyczki pobiera się prowizję,
  9. Rozpatrzenie przez Agencję wniosku o pożyczkę nie może przekroczyć 20 dni roboczych od daty złożenia kompletnego wniosku.

Informację na temat działalności funduszu pożyczkowego i możliwości uzyskania pożyczki na działalność gospodarczą z WARP można uzyskać w siedzibie Gnieźnieńskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego sp. z o.o. przy ul. Rynek 10/1 w Gnieźnie, tel. 426 45 34, e-mail: biuro@garg.pl. Ponadto więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej WARP: www.warp.org.pl i wkrótce również na stronie GARG: www.garg.pl

Przypomnijmy, to nie pierwszy instrument walki z bezrobociem w Powiecie Gnieźnieńskim. W dniu 28 maja 2003 roku Starosta Jacek Kowalski podpisał porozumienie pomiędzy Funduszem Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. w Poznaniu a Powiatem Gnieźnieńskim w sprawie poręczania małym i średnim firmom kredytów w wysokości do 300 tys. zł. Gnieźnieńska Agencja Rozwoju Gospodarczego sp. z o.o. również posiada fundusz poręczeniowy, z tą jednak różnicą, że poręczenie jest udzielane do kwoty 30 tys. zł, w wyjątkowych sytuacjach do 50 tys. zł.

 Agnieszka Rzempała-Chmielewska

 

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki