BIPNiedziela, 04.6.2023

Spotkanie informacyjne - Inicjatywa JEREMIE – unijne wsparcie dla przedsiębiorców

Spotkanie informacyjne - Inicjatywa JEREMIE – unijne wsparcie dla przedsiębiorców
w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym na temat pożyczek i poręczeń z funduszy unijnych w ramach inicjatywy JEREMIE.

Na spotkaniu przedstawiciel Banku Gospodarstwa Krajowego będzie objaśniał ogólne zasady korzystania z pomocy finansowej na rozwój działalności gospodarczej, jaka oferowana jest ze środków inicjatywy JEREMIE. Omówione zostaną także szczegółowe warunki udzielania pożyczek w Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i poręczeń oferowanych przez Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych. Przedstawiciele wyżej wymienionych instytucji będą również odpowiadać na ewentualne pytania przedsiębiorców.

Spotkanie odbędzie się 17 września 2012 r. w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie, sala konferencyjna nr 2.47, II piętro, w godzinach 10:00-11:45.

W związku z ograniczoną liczbą miejsc prosimy o zgłaszanie chęci udziału w spotkaniu pod adresem e-mail: gniezno.wrpo@wielkopolskie.pl lub numerem telefonu 61 4265 02 90 lub osobiście w siedzibie Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Gnieźnie, ul. Rynek 10/1, 62, 200 Gniezno w godzinach 8:00 - 15:30.
Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 14 września 2012 r.


Informacji w sprawie spotkania udzielają pracownicy Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Gnieźnie.

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich prowadzony przez Starostwo Powiatowe w Gnieźnie,
z siedzibą w Gnieźnieńskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego
ul. Rynek 10/1
62-200 GNIEZNO
tel.: 061 425 02 90
faks: 061 426 45 34
e-mail: gniezno.wrpo@wielkopolskie.pl
www.funduszeeuropejskie.gov.pl
www.funduszeeuropejskie.wielkopolskie.pl

Załączniki:
Projekt realizowany we współpracy z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego, współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 oraz przez budżet państwa.Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej Wielkopolski
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki