BIPPoniedziałek, 27.3.2023

Nowy Komendant Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Gnieźnieńskiego

Nowy Komendant Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Gnieźnieńskiego
Otrzymali je strażnicy, którzy od początku istnienia straży (tj. 2000 r. ) czynnie i aktywnie uczestniczą w jej działaniach. Komendantem został Andrzej Kowalski, a na Zastępcę Komendanta powołano Dariusza Frankowskiego.

Andrzej Kowalski od 1977 r. jest członkiem Polskiego Związku Wędkarskiego. Od ponad 20 lat działa w Zarządzie Koła Nr 11 „Polania” – obecnie jako V-ce Prezes Koła. Jest również Przewodniczącym Komisji Egzaminacyjnej na Kartę Wędkarską oraz Społecznym Instruktorem Zarybień. W Kole „Polania” został odznaczony wieloma medalami za zasługi w PZW, m.in.: Srebrną Odznaką PZW za zasługi dla Wędkarstwa Polskiego, Złotą Odznaką Honorową za zasługi w rozwoju Wędkarstwa Wielkopolskiego, Medalem za zasługi w rozwoju Wędkarstwa w Polsce. Natomiast Dariusz Frankowski do PZW należy od 1978 r., odznaczony Srebrną odznaką PZW za zasługi dla Wędkarstwa Polskiego.

Społeczna Straż Rybacka Powiatu Gnieźnieńskiego zajmuje się czynnościami kontrolno - prewencyjnymi w zakresie przestrzegania ustawy o rybactwie śródlądowym i przepisów wydanych na jej podstawie. Straż Rybacka działa społecznie od 2000 r. współpracując w zakresie przestrzegania przepisów ochrony środowiska ze Starostwem Powiatowym w Gnieźnie (Wydziałem Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa), Strażą Miejską, Komendą Powiatową Policji oraz Państwową Strażą Rybacką. Terenem działania straży są wody śródlądowe położone na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego będące w użytkowaniu Polskiego Związku Wędkarskiego, Gospodarstw Rybackich, Skarbu Państwa i dzierżawców obwodów rybackich oraz innych podmiotów, z którymi zostało zawarte porozumienie o prowadzeniu kontroli. Obecnie straż liczy 10 strażników. Jak podkreślił Starosta Gnieźnieński – Dariusz Pilak Społeczna Straż Rybacka Powiatu Gnieźnieńskiego przyczynia się do skutecznego zwalczania kłusownictwa i czuwa nad bezpieczeństwem i ochroną miejscowych łowisk i czystością wód w Powiecie Gnieźnieńskim.

Głównym inicjatorem i pomysłodawcą powołania Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Gnieźnieńskiego był Zbigniew Misior, w której od początku pełnił funkcję Komendanta. Działalność SSR Powiatu Gnieźnieńskiego reguluje Uchwała Nr XIX/203/2008 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 24 czerwca 2008 r., której załącznik stanowi Regulamin Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Gnieźnieńskiego.

Społeczna Straż Rybacka Powiatu Gnieźnieńskiego jest organizacją wielokrotnie nagradzaną, w 2011 r. po raz kolejny zajęła I miejsce w Województwie Wielkopolskim pod względem aktywności i skuteczności działania za 2011 r. Gratulacje i wyrazy uznania za działalność na rzecz społeczności lokalnej złożył m.in. Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Rybackiej Maciej Piotr.

Nowo powołanym komendantom i strażnikom Społecznej Straży Starostwo Powiatowe w Gnieźnie składa życzenia sukcesów i kolejnych lat owocnej działalności.
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki