BIPCzwartek, 08.6.2023

Uwaga !!!

Uwaga !!!
W dniu 21 września 2012 r. Zakład Gospodarki Komunalnej GRONEKO – Wykonawca zadania pn. „Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego” przeprowadził rozbiórkę (demontaż) płyt eternitowych z dachu świetlicy wiejskiej w Gębarzewie, gmina Czerniejewo.

Pracom w terenie przyglądali się Pani Danuta Grychowska, Burmistrz Miasta i Gminy Czerniejewo oraz Pan Dariusz Pilak, Starosta Gnieźnieński.

Powiat Gnieźnieński już 5 rok tj. od 2008 r. koordynuje realizację likwidacji azbestu przy udziale środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, budżetu Powiatu, Miasta Gniezna oraz gmin Powiatu Gnieźnieńskiego.

W bieżącym roku akcja usuwania azbestu jest dodatkowo finansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Powiat Gnieźnieński uzyskał dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedmiotowego zadania w kwocie 300 000 zł. Przy czym łącznie na likwidację azbestu zabezpieczono kwotę 481 000 zł.

Podczas tegorocznej akcji usuwania azbestu nowością jest również udział dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, który kształtuje się na poziomie 85% w stosunku do całkowitej wartości zrealizowanych prac, co daje możliwość zrealizowania większej ilości wniosków.

Gminy Powiatu Gnieźnieńskiego przekazały już do Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa ponad 215 wniosków od osób zainteresowanych usunięciem azbestu ze swoich nieruchomości. Z terenu Powiatu Gnieźnieńskiego przekazano do unieszkodliwienia na składowisko odpadów niebezpiecznych w miejscowości Dobrów, gm. Tuczępy (woj. Świętokrzyskie) już ponad 150 ton płyt eternitowych.

Zgodnie z Regulaminem udzielania finansowania przedsięwzięcia: „Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego” usunięcie azbestu jest finansowane w 100 %, bez wkładu własnego wnioskodawcy, pod warunkiem, że całkowity koszt prac nie przekroczy 15 000 zł.

Wnioski można jeszcze składać w gminach właściwych ze względu na miejsce położenia nieruchomości, jednak nie później niż do dnia 30 września 2012 r. Wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej www.naszesrodowisko.pl w zakładce „Azbest” lub „Wnioski do pobrania”.

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców naszego Powiatu do wzięcia udziału w naszej akcji i usunięcia azbestu ze swoich posesji.


drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki