BIPCzwartek, 08.6.2023

Inicjatywa JEREMIE – unijne wsparcie dla przedsiębiorców

Inicjatywa JEREMIE – unijne wsparcie dla przedsiębiorców
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Banku Gospodarstwa Krajowego oraz funduszy pożyczkowych i poręczeniowych. Omówiono szczegółowe warunki udzielania pożyczek w Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i poręczeń oferowanych przez Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych. Przedstawiciele wyżej wymienionych instytucji odpowiadali również na pytania przedsiębiorców. 

Czym tak naprawdę jest JEREMIE? JEREMIE to nowa inicjatywa pozadotacyjnego wsparcia dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (ang. Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises ). Nadrzędnym celem JEREMIE jest finansowanie inwestycji o zwiększonym ryzyku oraz elastycznym podejściu do indywidualnych potrzeb. Adresatem inicjatywy JEREMIE są przede wszystkim przedsiębiorstwa znajdujące się w początkowej fazie rozwoju, które ze względu na brak historii kredytowej, czy niewystarczającą ilość zabezpieczeń mają problemy z uzyskaniem wsparcia przez instytucje komercyjne. 

JEREMIE oferuje przedsiębiorcom niskooprocentowane kredyty, pożyczki, poręczenia. Zastosowanie systemu pożyczkowego – zwrotnego (w miejsce dotacji) pozwala zwiększyć wykorzystanie środków unijnych oraz efektywne ich użycie na rzecz rozwoju przedsiębiorstw w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. Inicjatywa stanowi jednocześnie odpowiedź i alternatywę na zwiększone zapotrzebowanie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie dostępu do funduszy europejskich wspierających ich rozwój.

Jednocześnie przypomnijmy, że w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich można uzyskać informacje na temat inicjatywy JEREMIE oraz dofinansowania dla działalności gospodarczej. Konsultantki przekazują również informacje na temat zasad ubiegania się o wsparcie UE, omawiają dokumentację konkursową, tłumaczą jak przygotować wniosek aplikacyjny, jak prawidłowo rozliczyć projekt oraz przygotować się do kontroli. Informują również o pożyczkach i poręczeniach. Na miejscu, w siedzibie PI FE, dostępne są również bezpłatne materiały informacyjne. 

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich prowadzony przez Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, z siedzibą w Gnieźnieńskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego 

ul. Rynek 10/1 
62-200 Gniezno
e-mail: gniezno.wrpo@wielkopolskie.pl
tel.: 61 425 02 90 
serwis informacyjny:
www.wrpo.wielkopolskie.pl
www.funduszeeuropejskie.gov.pl
www.funduszeeuropejskie.wielkopolskie.pl

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki