BIPNiedziela, 26.3.2023

Konferencja

Konferencja
W konferencji tej udział wzięli: przedstawiciele Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych oraz firmy HP, pracownicy Wydziałów Komunikacji z Gniezna, Żnina i Wrześni oraz przedsiębiorcy prowadzący Ośrodki Szkolenia Kierowców na terenie powiatów: gnieźnieńskiego, żnińskiego i wrzesińskiego.

Konferencję uroczyście otworzył Starosta Robert Andrzejewski życząc, aby zmiany, które mają wejść w życie z nowym rokiem nie przyniosły wielu problemów realizatorom zadania, jakim jest uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdami.

Głównymi omawianymi punktami były:
  1. Stan prawny,
  2. Nowy proces pozyskiwania uprawnień,
  3. Realizacja nadzoru nad OSK przez Starostwo,
  4. Realizacja obowiązków ustawowych przez OSK.
Przedstawiciele PWPW zaprezentowali możliwości stworzonego przez nich oprogramowania, które po zmianie przepisów, czyli od 19 stycznia 2013 roku w znaczący sposób ma ułatwić pracę zarówno OSK jak i Starostwom Powiatowym. Każdy Ośrodek Szkolenia Kierowców zobowiązany będzie do wszechstronnego informowania starosty o podejmowanych czynnościach: harmonogramie przeprowadzanych kursów, ilości kursantów, ilości godzin zajęć teoretycznych i praktycznych, zmianie harmonogramu. W starostwach powiatowych natomiast nastąpi jeszcze większa kontrola i nadzór działań OSK. Wstępna weryfikacja i tworzenie profilu kandydata następować będą właśnie w starostwie. Profil będzie dostępny w portalu „starosta:, który to profil OSK będzie mógł pobrać dla każdego kandydata, na każdą z kategorii oddzielnie. Możliwa więc będzie sytuacja gdzie jeden kandydat będzie uczył się w kilku OSK – w każdym innej kategorii.

Starosta zobowiązany będzie dokonać wpisu danego ośrodka i udostępnić mu login oraz hasło do portalu „OSK”. Ośrodki będą zobowiązane do pozyskania bezpiecznego podpisu elektronicznego w celu dalszej obsługi programu.

W trakcie ostatniego etapu konferencji padło wiele pytań o przyszłe funkcjonowanie Ośrodków Szkolenia Kierowców oraz o to jak program może pomóc tym ośrodkom.
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki