BIPCzwartek, 20.1.2022

Co łączy kardynała Stefana Wyszyńskiego i Jana Kilińskiego?

Co łączy kardynała Stefana Wyszyńskiego i Jana Kilińskiego?
W uroczystości w ZSP nr 4 uczestniczył Dariusz Pilak Starosta Gnieźnieński, natomiast w ZSEO Małgorzata Cichomska – Szczepaniak Sekretarz Powiatu.

Od 24 maja 1979 roku patronem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 jest Jan Kiliński. Wyjątkowe święto na cześć Jana Kilińskiego - szewcy i patrioty walczącego w powstaniu kościuszkowskim, obchodzono po raz pierwszy w budynku zrewitalizowanych koszar przy ulicy Sobieskiego, gdzie od początku września ub.r. mieszczą się budynek dydaktyczny i pracownia gastronomiczna.

Rozpoczynając oficjalną część uroczystości Dyrektor Dariusz Banicki serdecznie powitał uczniów, grono pedagogiczne i przybyłych do ZSP nr 4 gości. Specjalnymi osobistościami przybyłymi na dzień patrona szkoły byli długoletnia była dyrektor szkoły pani Dorota Białecka, Starosta Gnieźnieński Dariusz Pilak, a także restauratorzy i osoby współpracujące ze szkołą w zakresie nauczania i kształcenia zawodowego młodzieży.

Święto patrona było doskonałą okazją do podziękowań i wyróżnień. Absolwent szkoły pan Michał Siudziński, wielokrotny laureat konkursów gastronomicznych w Polsce i Europie, odebrał z rąk Starosty Gnieźnieńskiego Medal Milenijny. Dyrektor szkoły, pan Dariusz Banicki podziękował także pani Hannie Wesołowskiej za długoletnią pracę w szkole, składając jednocześnie gratulacje z powodu zasłużonej emerytury.

Starosta Gnieźnieński Dariusz Pilak, który również jest absolwentem ZSP nr 4, przekazał na ręce Dyrektora oprawiony w ramę papirus, który symbolizować ma ciągłość trwania, tradycji i historii szkoły.

Jak co roku wręczono także szkolne wyróżnienia „Jaśki” dla uczniów nagrodzonych w szkolnych konkursach, w tym konkursie na najlepszą prezentację dotyczącą patrona szkoły. Uroczystość zakończyła specjalnie przygotowana przez uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 część artystyczna przybliżająca widzom życie i postać Jana Kilińskiego.

Dzisiejszy dzień był także świętem w Zespole Szkół Ekonomiczno-Odzieżowych, któremu patronuje Stefan Kardynał Wyszyński Prymas Tysiąclecia. Uroczyste obchody tego wyjątkowego dnia zainaugurowano Mszą św. w Kościele Garnizonowym w Gnieźnie. Po nabożeństwie uczniowie szkoły przedstawili montaż słowno-muzyczny pt. "Stefan Kardynał Wyszyński - Mąż Stanu" wzbogacony wykładem pana Roberta Gawła, nauczyciela historii tutejszej szkoły.

Święta patrona są wyjątkowymi okazjami do wspomnień i spotkań, w trakcie których utrwala się pamięć o ważnych postaciach, wydarzeniach i czynach w historii nie tylko powiatu, ale i Ojczyzny.drukuj:
udostępnij:
Projekty realizowane przez powiat

Projekty realizowane przez powiat

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki
 
Projekt współfinansowany

Projekt Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych współfinansowany ze środków
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu Rozwój elektronicznych usług publicznych