BIPPiątek, 09.6.2023

Przystąp do projektu „Wyższe kwalifikacje - lepszy start”!

Przystąp do projektu „Wyższe kwalifikacje - lepszy start”!
Wystarczy do połowy lutego wypełnić odpowiednie formularze projektowe, aby skorzystać z okazji podwyższenia swoich kwalifikacji na progu przyszłej kariery zawodowej.

W dniu 5 lutego br. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 odbyło się spotkanie dla uczniów (oraz ich rodziców), którzy są zainteresowani przystąpieniem do projektu. Szczegółowych informacji na temat projektu udzielali Dyrektor ZSP 2 Sylwester Sip oraz Joanna Cieślińska ze Starostwa Powiatowego w Gnieźnie.

Frekwencja na wtorkowym spotkaniu przerosła wszelkie oczekiwania, bowiem świetlica Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gnieźnie zapełniła się do ostatniego miejsca zainteresowanymi udziałem w projekcie uczniami i ich rodzicami.

Przypomnijmy, z początkiem roku 2013 ruszyła realizacja projektu unijnego realizowanego przez gnieźnieńskie starostwo pn. „Wyższe kwalifikacje – lepszy start” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W projekcie, który realizowany będzie w latach 2013 – 2014, udział weźmie 100 uczniów i uczennic klas I – IV Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gnieźnie.

Wartość projektu opiewa na kwotę 846 658,81 zł (dofinansowanie: 738 709,77 zł, wkład własny: 107 949,04 zł). Projekt przeznaczony jest dla młodzieży uczącej się w ramach Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Technikum na kierunkach: mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik, technik elektryk, technik mechanik, technik elektronik, technik mechatronik, technik mechanik lotniczy oraz w ramach nowego kierunku: technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Celem głównym projektu jest wdrożenie w okresie do końca 2014 r. kompleksowego programu rozwojowego ZSP nr 2 w Gnieźnie, który obejmował będzie modernizację kształcenia zawodowego, rozszerzenie oferty edukacyjnej szkoły i dostosowanie jej do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy, podniesienie zdolności uczniów do dalszej edukacji i przyszłego zatrudnienia. W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące działania:
  • Program praktyk/staży zawodowych w przedsiębiorstwach
  • Dodatkowe kursy kwalifikacyjne umożliwiające uzyskanie uprawnień
  • Działalność Szkolnego Centrum Kariery (SCK)
  • Wdrożenie nowych narzędzi efektywnego zarządzania placówką
Poniżej zamieszczamy komplet dokumentów potrzebny w procesie rekrutacji. Dokumenty można składać w sekretariacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 przy ulicy Cieszkowskiego 17 do dnia 15 lutego 2013 roku.


drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki