BIPSobota, 10.6.2023

Powiatowy Konkurs Ekologiczny rozstrzygnięty!

Powiatowy Konkurs Ekologiczny rozstrzygnięty!
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz I Liceum Ogólnokształcące w Gnieźnie.
Adresatami konkursu byli uczniowie szkół ponadgimnazjalnych naszego powiatu.

Uczestników, opiekunów oraz zaproszonych gości powitała dyrektor szkoły - Bogusława Młodzikowska. Po wyjaśnieniu zasad konkursu, finaliści wyłonieni w etapach szkolnych przystąpili do rozwiązania testu składającego się z 30 pytań z zakresu: ekologii, ochrony środowiska, odpadów, cech populacji, gatunków zwierząt oraz ich ochrony, wód polskich, szaty roślinnej oraz ogólnych zasad ochrony środowiska.

Do finału zakwalifikowali się: Agnieszka Prech (II LO w Gnieźnie), Hubert Jóźwiak (I LO w Gnieźnie), Karolina Wojciechowska (II LO w Gnieźnie), Joanna Miękiszak (I LO w Gnieźnie), Mateusz Koteras (I LO w Gnieźnie).

W finale każdy z uczestników odpowiedział na sześć pytań. Po sprawdzeniu wyników jury konkursu wyłoniło laureatów: I miejsce - Agnieszka Prech (II LO w Gnieźnie), II miejsce- Karolina Wojciechowska (II LO w Gnieźnie), III miejsce- Hubert Jóźwiak (I LO w Gnieźnie).

Uroczystego zakończenia, rozdania nagród i dyplomów oraz podsumowania konkursu dokonali Starosta Gnieźnieński Dariusz Pilak oraz Dyrektor I LO Bogusława Młodzikowska. Nagrodami dla zwycięzców ufundowanymi przez Starostwo Powiatowe były: rower, tablet oraz atrakcyjne zestawy książek.

Starosta pogratulował młodzieży tak rozległej wiedzy w zakresie ekologii i życzył dalszego twórczego poszukiwania rozwiązań przyjaznych środowisku oraz stosowania ich w życiu codziennym.

Podczas trwania konkursu można było obejrzeć wystawę prac plastycznych o tematyce przyrodniczej oraz gazetek „Eko-Orlik” przygotowanych przez członków szkolnego koła ekologicznego. Finał konkursu został również wzbogacony przez pokaz filmu ekologiczno – przyrodniczego.drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki