BIPCzwartek, 01.6.2023

Błękitna krew płynie w szkołach powiatu

Błękitna krew płynie w szkołach powiatu
W 2013 roku do drugiej edycji projektu „Błękitna krew” realizowanego przez Powiat Gnieźnieński przystąpiło 10 szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu. W 5 akcjach poboru krwi, w których uczestniczyło łącznie 176 uczniów z ZSP w Witkowie, I i II LO, ZSP nr 1 i ZSP nr 2 w Gnieźnie, zebrano prawie 80 litrów krwi. W kolejnych 5 placówkach niespodziewanie odwołano tegoroczną akcję, ze względu na panującą w szkołach różyczkę.
Pierwszym etapem projektu był udział w warsztatach prowadzonych przez Jaromira Dziela – gnieźnieńskiego anestezjologa i przewodniczącego Powiatowej Rady Honorowych Dawców Krwi wraz z pracownicami Starostwa Powiatowego w Gnieźnie. Podczas prelekcji omawiane były korelacje grup krwi oraz poszczególne kroki honorowego krwiodawcy od podjęcia świadomej decyzji aż po ostatni etap – oddanie krwi.
Wszyscy, którzy w ramach projektu dwukrotnie oddali krew, mogli bezpłatnie otrzymać tzw. krewkartę, czyli Kartę Identyfikacyjną Grupy Krwi – wyjątkowy dokument, potwierdzający posiadaną grupę krwi. W listopadzie ubiegłego roku rozdano po raz pierwszy 51 krewkart. W tym roku ilość krwiodawców przerosła najśmielsze oczekiwania, bowiem swoje krewkarty odebrało blisko 150 uczniów.
Uroczystego wręczenia krewkart dokonał Starosta Gnieźnieński Dariusz Pilak wraz z Hanną Skalisz – Zastępcą dyr. ds. medycznych Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu oraz Stanisławem Królem – działaczem Oddziału Rejonowego PCK w Gnieźnie. Podczas spotkania przedstawiono również prezentację dotyczącą początków i ewolucji honorowego krwiodawstwa w Polsce. Realizację projektu „Błękitna krew” rozpoczęto w marcu 2012 roku. Od tego czasu „Błękitna krew” to łącznie: 28 półtoragodzinnych warsztatów; 1050 uczestników, 14 akcji poboru krwi oraz 225,5 litra zebranej krwi.

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki