BIPPiątek, 09.6.2023

Drogowcy przygotowani do zimy

Drogi miejskie utrzymywane będą w III i IV standardzie zimowego utrzymywania tj. odśnieżania na całej długości i szerokości po ustaniu opadów śniegu. Jezdnia posypywana będzie po odśnieżeniu mieszaniną piasku z solą.

Drogi poza miejskie utrzymywanie będą w IV i V standardzie tj. jezdnia odśnieżana będzie na całej szerokości po ustaniu opadów śniegu. Po zapewnieniu przejezdności drogi będą posypywane.

Do sporządzenia mieszaniny piasku z solą przewidziano zakup 200 ton soli i 1300 ton piasku.

Aby zapewnić jak najszybszą i skuteczną przejezdność dróg Powiatowy Zarząd Dróg będzie pełnił dyżury.

Przypomnijmy, na mocy porozumienia zawartego w dniu 18 lipca 2003 roku pomiędzy Powiatem Gnieźnieńskim a Miastem Gnieznem ulice miejskie w Gnieźnie będzie utrzymywać Prezydent Miasta Gniezna.


Agnieszka Rzempała-Chmielewska

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki