BIPŚroda, 16.6.2021

Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi

Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi
  • "Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014".
Ewentualne uwagi prosimy zgłaszać na formularzu konsultacji i przekazywanie ich za pośrednictwem:
  • poczty elektronicznej - obywatelski@powiat-gniezno.pl,
  • faksem - 0614246623
  • poczty tradycyjnej - ul. Jana Pawła II 9/10,62-200 Gniezno, Wydział Spraw Obywatelskich
drukuj:
udostępnij:
Projekty realizowane przez powiat

Projekty realizowane przez powiat

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki
 
Projekt współfinansowany

Projekt Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych współfinansowany ze środków
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu Rozwój elektronicznych usług publicznych