BIPPiątek, 12.8.2022

Bezpieczny powiat bezpieczne wakacje 2013 – podsumowanie

Bezpieczny powiat bezpieczne wakacje 2013 – podsumowanie
, który zaangażował 22 stacje kontroli pojazdów działające na trenie powiatu gnieźnieńskiego.

W dniach 14-21 czerwca br., mieszkańcy naszego powiatu mogli w nich dokonać bezpłatnej weryfikacji stanu technicznego swoich pojazdów.

Kolejna część akcji obejmowała bezpłatne warsztaty i pokazy z zakresu umiejętnego i profesjonalnego udzielenia pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych oraz w wyniku nieszczęśliwych zdarzeń, chociażby podczas letniego wypoczynku. W poniedziałki: 29 lipca i 5 sierpnia w holu Starostwa Powiatowego w Gnieźnie Ratownicy Medyczni prezentowali jak skutecznie udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej. Dodatkowo, w trakcie trwania akcji Ratownicy wykonywali bezpłatne pomiary glikemii i ciśnienia tętniczego. Z kolei w piątki: 2 sierpnia i 9 sierpnia, również w Starostwie Powiatowym, Ratownicy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie, demonstrowali jak zachować się będąc świadkiem wypadku komunikacyjnego, zadbać o bezpieczeństwo poszkodowanych i własne. Każda z osób odwiedzających w tych dniach urząd otrzymała bezpłatny mini-informator, w którym w przystępny sposób opisano jak prawidłowo udzielać pierwszej pomocy.

„Bezpieczny powrót z wakacji” to kolejny etap akcji. W tygodniu 19-23 sierpnia, kolejny raz kierowcy z naszego powiatu mogli zbadać stan techniczny swoich pojazdów po okresie urlopowym. Także i tym razem w działania zaangażowały się wszystkie - 22 stacje kontroli pojazdów z powiatu gnieźnieńskiego.

Dopełnieniem działań było uświadomienie mieszkańców powiatu, niejako „w praktyce”, odnośnie skutków zażywania środków odurzających i ich wpływu na postrzeganie rzeczywistości. W tygodniu 9-13 września w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie można było bezpłatnie skorzystać z symulatora zderzeń i alkogogli, dzięki którym każdy z nas był w stanie uświadomić sobie jakie odczucia towarzyszą człowiekowi podczas stłuczki lub po spożyciu alkoholu. Symulator zderzeń (symulujący zderzenie z prędkością 7 km/h), udostępniony dzięki uprzejmości Polskiego Związku Motorowego w Gnieźnie znajdował się w holu Starostwa i dostępny był dla każdego po zgłoszeniu przy biurze podawczym.

Z alkogogli, które wypożyczyła gnieźnieńska Policja można było natomiast skorzystać w Wydziale Komunikacji na specjalnie oznaczonych stanowiskach.
Z lekcji w praktyce korzystali zarówno najmłodsi, np. przedszkolaki z przedszkola Sióstr Miłosierdzia z Gniezna, jak i młodzież z Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP z Niechanowa.

Organizatorami akcji było Starostwo Powiatowe w Gnieźnie przy współudziale Komendy Powiatowej Policji, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie, Polskiego Związku Motorowego w Gnieźnie oraz 22 stacji kontroli pojazdów z terenu powiatu gnieźnieńskiego. Koordynatorem tegorocznych działań była Małgorzata Cichomska-Szczepaniak – Sekretarz Powiatu Gnieźnieńskiego.

Przeprowadzona akcja wskazuje na społeczną potrzebę organizowania podobnych działań w przyszłości dlatego już w krótce planowane będą kolejne inicjatywy przewidziane do realizacji w ramach „Bezpiecznych wakacji 2014” i włączenie się w jej przebieg Społecznej Straży Rybackiej.
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki
 
 
Projekt współfinansowany

Projekt Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych współfinansowany ze środków
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu Rozwój elektronicznych usług publicznych