BIPŚroda, 07.6.2023

Wręczono kolejne „krewkarty” dla uczestników projektu „Błękitna krew”

Wręczono kolejne „krewkarty” dla uczestników projektu „Błękitna krew”
w marcu 2012 r. Patronat nad projektem objęło Narodowe Centrum Krwi w Warszawie.

Powiat Gnieźnieński nawiązał współpracę z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu, które zadeklarowało bezpłatne wydawanie Kart Identyfikacyjnych Grupy Krwi tym uczniom, którzy dwukrotnie honorowo oddadzą krew.

Pilotażowy etap projektu realizowano w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 od 16 do 24 kwietnia 2012 r. W tych dniach przeprowadzono 7 warsztatów edukacyjnych (tematyka dotyczyła właśnie krwiodawstwa), w których udział wzięło 131 osób - 87 uczennic i 44 uczniów. Prowadzącymi warsztaty byli dr Jaromir Dziel oraz pracownice Starostwa Powiatowego w Gnieźnie. 25 kwietnia przeprowadzono zajęcia w praktyce - akcję poboru krwi zorganizowaną przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu. Krew oddało łącznie 30 z 49 chętnych osób. W czasie akcji poboru krwi kręcono film, który następnie wykorzystywano jako materiał edukacyjny w trakcie warsztatów w szkołach objętych projektem.

Rok szkolny 2012/2013 był pierwszym, kiedy projekt „Błękitna krew” realizowano we wszystkich szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Gnieźnieńskiego. Zorganizowano 28 warsztatów dla aż 1050 uczniów i uczennic. W 14 akcjach poboru krwi zebrano ponad 220 litrów krwi.

W nowym roku szkolnym 2013/2014 odbyło się 10 warsztatów dla blisko 600 uczestników oraz 10 akcji poboru krwi. W tym czasie łącznie 312 osób oddało 140,4 litrów krwi.

Łącznie, za sprawą projektu „Błękitna Krew” zebrano przeszło 360 litrów krwi.

Wczoraj w auli Zespołu Szkół Ekonomiczno-Odzieżowych wręczono kolejnych 67 „krewkart” dla honorowych dawców ze szkół ponadgimnazjalnych powiatu gnieźnieńskiego.

W spotkaniu udział wzięli organizatorzy, koordynatorzy i przyjaciele akcji w tym: Dariusz Pilak – Starosta Gnieźnieński; Dr Anna Zawadzka - Kierownik Działu Marketingu Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu; Maria Homan – przedstawicielka Drużyny Szpiku z Poznania; Dr Jaromir Dziel – Przewodniczący Powiatowej Rady Honorowych Dawców Krwi, Inicjatora Projektu; Krystyna i Stanisław Król – działacze Oddziału Rejonowego PCK w Gnieźnie; członkowie Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego; Radni Powiatu Gnieźnieńskiego; Dyrektorzy Szkół Ponadgimnazajalnych Powiatu Gnieźnieńskiego; Opiekunowie szkolnych kół PCK w szkołach ponadgimnazjalnych oraz Dyrektorzy Wydziałów gnieźnieńskiego Starostwa zaangażowani w projekt.

Miłym akcentem spotkania, był warsztat edukacyjny zorganizowany przez „Drużynę Szpiku” - Fundację im. Anny Wierskiej "Dar szpiku". Fundacja od lat prowadzi warsztaty, w czasie których wyjaśnia, że szpik może być darem życia.

Starosta Gnieźnieński Dariusz Pilak gratulował koordynatorom akcji. Podziękowania przekazał także młodym ludziom, gratulując im ich postawy życiowej, w której liczy się dobro drugiego człowieka. Wyraził swoje zadowoleni, że Gniezno i powiat gnieźnieński mogą być dumne ze swoich mieszkańców.
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki