BIPWtorek, 27.7.2021

„JUNIOR program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych”

„JUNIOR program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych”
Celem programu jest umożliwienie wejścia w życie zawodowe (odbywanie stażu, zdobycie zatrudnienie) młodym osobom niepełnosprawnym.

W ramach programu wypłacane będą:
  • Świadczenia na rehabilitację zawodową dla absolwentów skierowanych na staż,
  • Premie dla pracodawców z tytułu odbywania staży przez absolwentów,
  • Premie dla doradców zawodowych za sprawowanie opieki.
Zapraszamy do udziału w programie realizowanym przez Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie zainteresowane osoby niepełnosprawne oraz pracodawców.

Szczegółowe informacje u pośredników pracy - Centrum Aktywizacji Zawodowej (parter) w pokojach 4, 5, 6, 7, 14, 15, 16.
drukuj:
udostępnij:
Projekty realizowane przez powiat

Projekty realizowane przez powiat

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki
 
Projekt współfinansowany

Projekt Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych współfinansowany ze środków
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu Rozwój elektronicznych usług publicznych