BIPPiątek, 02.6.2023

„Zdrowe powietrze i czysta energia dla wszystkich”

„Zdrowe powietrze i czysta energia dla wszystkich”
Po ocenie merytorycznej zostało przekazanych 179 wniosków, w tym nasz innowacyjny wniosek dotyczący kampanii pn. „Zdrowe powietrze i czysta energia dla wszystkich”.Przedsięwzięcie otrzymało dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu do kwoty 8 600 zł.

Projekt ma charakter informacyjno–edukacyjny, ponadlokalny, ponieważ informacje dotyczące zadań realizowanych w ramach przedsięwzięcia będą udostępniane również na terenie Powiatu Słupeckiego i Poznańskiego.

W ramach projektu organizowane będą: spot radiowy i klip telewizyjny, konkursy: plastyczny, fotograficzny i radiowy, których adresatami będzie młodzież szkół ponadgimnazjalnych, liceów i studenci. Odbędzie się również specjalistyczne szkolenie, zorganizujemy stoisko na dożynkach oraz warsztaty dla młodzieży podzielone na część teoretyczną i doświadczalną upowszechniające wiedzę ekologiczną z zakresu przeciwdziałania zmianom klimatu.

Koordynatorem całości projektu jest Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, a poszczególnych zadań Polski Klub Ekologiczny i Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią.Celem projektu jest potrzeba dokonania redukcji emisji gazów cieplarnianych i innych substancji wprowadzanych do powietrza. Mając na uwadze potencjalny wzrost zanieczyszczeń gazowych i pyłowych Powiat Gnieźnieński w ramach przedsięwzięcia planuje zachęcać mieszkańców do korzystania z nowoczesnych technologii ograniczających ilość ich emisji. Zatem działania realizowane w ramach przedsięwzięcia są związane z ochroną powietrza i kierunkami działań zawartymi w Programie Ochrony Powietrza dla powiatu gnieźnieńskiego. Są zgodne również z Wieloletnim Strategicznym Programem Operacyjnym Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2014-2020.Zakończenie przedsięwzięcia planuje się na 30.11.2014.

Partnerzy Kampanii:
  • Polski Klub Ekologiczny
  • Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki