BIPWtorek, 27.7.2021

Obradowała Komisja Bezpieczeństwa i Porządku wraz z Powiatowym Zespołem Zarządzania Kryzysowego

Obradowała Komisja Bezpieczeństwa i Porządku wraz z Powiatowym Zespołem Zarządzania Kryzysowego
Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Tematem wiodącym posiedzenia było sprawozdanie z realizacji powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli „Bezpieczny Powiat” za rok 2013. Przedstawiciele służb, inspekcji, straży i jednostek przedstawili informacje o działaniach zrealizowanych w roku ubiegłym w ramach w/w programu.

Następnie przyjęty został plan pracy Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego na rok 2014. Kolejnym tematem było omówienie bezpieczeństwa imprez sportowych na terenie powiatu gnieźnieńskiego. Pozytywnie zaopiniowano wniosek o tymczasowe ograniczenie ruchu kołowego poprzez zamknięcie ulicy Wrzesińskiej od Ronda Olimpijczyków do ulicy Cymsa podczas zawodów żużlowych w przypadku otrzymania licencji na rozgrywanie meczów przez klub sportowy Start Gniezno.

Komisja i Zespół zapoznały się również z informacją dotyczącą XVIII spotkania Młodych Lednica 2000. W dniu 25.02 br. ukonstytuował się 10-osobowy sztab organizacyjny, w skład którego wchodzą przedstawiciele: organizatora, KW Policji, KP Policji, KP PSP i PCZK.drukuj:
udostępnij:
Projekty realizowane przez powiat

Projekty realizowane przez powiat

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki
 
Projekt współfinansowany

Projekt Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych współfinansowany ze środków
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu Rozwój elektronicznych usług publicznych