BIPPiątek, 09.6.2023

Odnawialne źródła energii nie tylko w teorii…

Odnawialne źródła energii nie tylko w teorii…
W ramach kampanii 7 kwietnia 2014 r. w Sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego w Gnieźnie zorganizowane zostały warsztaty poruszające tematykę odnawialnych źródeł energii.

W warsztatach wzięło udział ponad 100 uczestników z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3, Zespołu Szkół im. Jana III Sobieskiego oraz z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie. Warsztaty otworzył Starosta Gnieźnieński – Dariusz Pilak, który witając zaproszonych gości mówił między innymi: „Zmiany klimatyczne są obecnie jednym z największych zagrożeń ekologicznych na naszej planecie, mają szkodliwy wpływ zarówno na ekosystemy, bioróżnorodność, jak i na gospodarkę oraz życie człowieka. Aby przeciwdziałać zmianom klimatu należy podejmować działania na rzecz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i dążyć do efektywniejszego wykorzystania energii mniej zanieczyszczających środowisko…”.

Kinga Świtalska i Stefan Pawlak z Wielkopolskiej Agencji Zarządzania Energiąprzedstawiliprelekcje poruszające kwestie zmian klimatycznych, zagadnienia związane z rynkiem energetycznym, zużyciem energii i paliw, rodzajem OZE, alternatywnymi sposobami produkcji energii i efektywności energetycznej.

Ciekawy program warsztatów obejmował również ćwiczenia z praktycznym wykorzystaniem OZE.Celem kampanii jest potrzeba dokonania redukcji emisji gazów cieplarnianych i innych substancji wprowadzanych do powietrza. Mając na uwadze potencjalny wzrost zanieczyszczeń gazowych i pyłowych Powiat Gnieźnieński w ramach przedsięwzięcia planuje zachęcać mieszkańców do korzystania z nowoczesnych technologii ograniczających ilość emisji.

Serdecznie zapraszamy do udziału w akcjach i konkursach organizowanych w ramach kampanii.drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki