BIPPiątek, 03.12.2021

Uwaga Konkurs!

Uwaga Konkurs!
, której partnerami są Polski Klub Ekologiczny – Okręg Wielkopolski – Koło w Gnieźnie i Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią Sp. z o.o. w Poznaniu.

Ideą konkursu jest ukazanie potencjału odnawialnych źródeł energii oraz promowanie zdrowego powietrza i czystej energii.

Uczestnikiem konkursu może być uczeń liceum ogólnokształcącego, szkoły ponadgimnazjalnej i student uczelni wyższej. Konkurs skierowany jest do miłośników alternatywnych rozwiązań w zakresie wytwarzania energii i technik komputerowych zarazem. Do konkursu mogą być zgłoszone jedynie te prace, które nie zostały uprzednio zgłoszone do innego konkursu. Udział w konkursie jest bezpłatny.

Prace konkursowe należy dostarczyć osobiście lub przesłać w kopertach w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 maja 2014 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Starostwo Powiatowe w Gnieźnie
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
ul. Jana Pawła II 9/10
62-200 Gniezno

z dopiskiem: „Potencjał odnawialnych źródeł energii”

Do każdej pracy konkursowej należy załączyć kwestionariusz zawierający:
  • IMIĘ I NAZWISKO AUTORA
  • NAZWĘ SZKOŁY
  • TELEFON KONTAKTOWY
  • OŚWIADCZENIE O AUTORSTWIE PRACY
Zobacz Regulamin konkursu na: www.powiat-gniezno.pl
drukuj:
udostępnij:
Projekty realizowane przez powiat

Projekty realizowane przez powiat

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki
 
Projekt współfinansowany

Projekt Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych współfinansowany ze środków
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu Rozwój elektronicznych usług publicznych