BIPPoniedziałek, 20.9.2021

Nad podziałami

Nad podziałami
którego partnerem był samorząd Powiatu Teltow-Flaeming (na co dzień współpracujący z naszą jednostką), dotyczy wzmacniania postaw tolerancji, demokracji i poszanowania wspólnego dziedzictwa europejskiego.

Za sprawą instalacji, wystawy fotografii oraz konferencji popularno-naukowej upamiętnione zostało niezwykle ważne w historii współczesnej Europy wydarzenie - upadek ustroju socjalistycznego, czego symbolicznym gestem było zburzenie Muru Berlińskiego. Jak podkreślali organizatorzy obok 21. postulatów Solidarności z sierpnia 1980 r. (wpisanych na Światową Listę Dziedzictwa Kulturowego UNESCO), zburzenie Muru Berlińskiego było ważnym wydarzeniem w tworzeniu nowego porządku Europy. W tym zakresie chciano podkreślić zarówno dążenia do demokracji narodu polskiego jak i niemieckiego.

Przedstawiciele UAM w Poznaniu zaznaczyli, że posadowienie na terenie IKE UAM instalacji artystycznej autorstwa dra Ludwika Waseckiego z dwoma oryginalnymi elementami Muru Berlińskiego podkreśla i wzmacnia przesłanie projektu, którym jest dialog ponad podziałami.

Projekt uzyskał dofinansowanie Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. Objęty został honorowym patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.drukuj:
udostępnij:
Projekty realizowane przez powiat

Projekty realizowane przez powiat

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki
 
Projekt współfinansowany

Projekt Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych współfinansowany ze środków
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu Rozwój elektronicznych usług publicznych