BIPPoniedziałek, 29.5.2023

Obradowała Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego

Obradowała Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego
Spotkanie rozpoczęła Beata Tarczyńska, Starosta Gnieźnieński, wręczając członkom Rady akty powołania.Podczas inauguracyjnego spotkania dokonano wyboru prezydium Rady w osobach:
Łukasz Grabowski – Przewodniczący
Maria Brykczyńska- Zastępca Przewodniczącego
Grażyna Kozanecka- Sekretarz

W posiedzeniu uczestniczyła Pani Magdalena Przystałowska, reprezentująca Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP, która zapoznała członków Rady z projektami i inicjatywami oferowanymi przez PISOP radom działalności pożytku publicznego, w tym formami promocji i ofertą szkoleń dla organizacji pozarządowych.
Zadeklarowano także stałą współpracę pomiędzy PISOP i Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Gnieźnieńskiego.
Na zakończenie posiedzenia członkowie Rady zwrócili się z apelem do mieszkańców powiatu gnieźnieńskiego o przekazywanie 1% z podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego, działających na terenie naszego regionu.

W skład Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji, wchodzą następujące osoby:
 • Przedstawiciele Rady Powiatu Gnieźnieńskiego:
  Monika TWARDOWSKA
  Jerzy BERLIK

 • Przedstawiciele Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego:
  Beata TARCZYŃSKA
  Robert GAWEŁ

 • Przedstawiciele Organizacji Pozarządowych:
  Stanisław DOLACIŃSKI - Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan
  Maria BRYKCZYŃSKA - Stowarzyszenie na Rzecz Aktywizacji Społeczności Lokalnej „Siedlisko” w Lubochni
  Stanisław KRÓL - Polski Czerwony Krzyż, Zarząd Rejonowy
  Zygmunt NOWACZYK - Stowarzyszenie Światowid
  Łukasz GRABOWSKI - Wielkopolskie Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne RAZEM w Marysinie
  Grażyna KOZANECKA - Stowarzyszenie Ziemia Gnieźnieńska
  Ks. Krzysztof STAWSKI - Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej
  Eleonora MĄDRA - Fundacja „Nasza wieś”
Rady działalności pożytku publicznego to zespoły o charakterze konsultacyjnym i doradczym składające się z przedstawicieli organizacji pozarządowych i administracji. Zasady działania rad reguluje Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Do podstawowych zadań Rady należy:
 • opiniowanie projektów strategii powiatu,
 • opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych,
 • wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych,
 • udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi,
 • wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecanie tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe.drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki