BIPPoniedziałek, 29.5.2023

Kondolencje

Kondolencje
Pani Małgorzacie Pietrzak-Sikorskiej
Dyrektor Wydziału Komunikacji i Dróg

wyrazy szczerego żalu i głębokiego współczucia z powodu śmierci

Taty
Beata Tarczyńska
Starosta Gnieźnieński
Dariusz Igliński
Przewodniczący Rady
Powiatu Gnieźnieńskiego
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki