BIPWtorek, 30.5.2023

Bycie eko czyni nas lepszymi

Bycie eko czyni nas lepszymi
mieszczący się przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 1 w Gnieźnie. W tym roku, na konkurs wpłynęło 60 prac artystycznych.

Temat przewodni tegorocznej edycji konkursu brzmiał: „BYCIE EKO CZYNI NAS LEPSZYMI”. - Do tej pory tematyka konkursowa związana była z gospodarką leśną i racjonalną gospodarką odpadami włączając ich segregację oraz zbiórkę zużytych baterii – mówi Magdalena Musiałowicz, dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa. - Ideą konkursu była również prezentacja indywidualnych, zespołowych, a także szkolnych osiągnięć i sukcesów przyrodniczych.To podsumowanie wielu ciekawych, a nierzadko nowatorskich działań na rzecz szeroko rozumianej ochrony środowiska i ekologii - dodaje.

Konkurs spotkał się z dużą aprobatą i zainteresowaniem wśród placówek oświatowych.Przystąpiły do niego: SOSW nr 1 z Gniezna, Zespół Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka z Oddziałami Zorganizowanymi w Zakładach Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie,SOSW nr 2 z Gniezna, SOSW z Kłecka, WTZ z Kłecka, WTZ z Gniezna oraz placówka spoza naszego powiatu: Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy z Konina.Ponadto w prezentacjach ekologicznych wziął również udział Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy ze Słupcy. Bez wątpienia skala i ponadlokalny charakter konkursu świadczy o dużym zainteresowaniu i chęci propagowania idei ekologicznych.

Tegoroczna edycja dostarczyła sporej porcji emocji i wrażeń oraz wzmocniła zainteresowania przyrodnicze. Konkurs został dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w ramach przedsięwzięcia pn. „Podnoszenie świadomości ekologicznej na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego poprzez konkursy i inne imprezy upowszechniające wiedzę ekologiczną i przyrodniczą”.

LAUREACI X EDYCJI POWIATOWEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO

Laureaci:
I miejsce: Adam Konior SOSW nr 1 Gniezno
II miejsce: Krystian Maciejewski SOSW nr 2
III miejsce: Krystyna Kubasiak Warsztaty Terapii Zajęciowej Gniezno

Nagrody Specjalne im. M. Jacoszka:
Patryk Wałowski -SOSW nr1 Gniezno
Marek Fackowski -SOSW Kłecko
Piotr Muskus –SOSW nr 2
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki