BIPCzwartek, 08.6.2023

Środki na konserwacje rowów melioracyjnych zwiększone

Środki na konserwacje rowów melioracyjnych zwiększone
które odbyło się w miniony poniedziałek, dnia 27 kwietnia br. w Starostwie Powiatowym. W konferencji, która miała charakter informacyjny uczestniczyli między innymi przewodniczący gminnych spółek wodnych z terenu powiatu gnieźnieńskiego oraz przedstawiciele Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, a także Związku Spółek Wodnych w Gnieźnie.

Dbałość o stan sieci melioracyjnej na terenie powiatu to jeden z priorytetów Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego, stąd konieczność spotkania, rozmów i oczywiście dofinansowania prac konserwacyjnych prowadzonych przez spółki wodne - tłumaczyła otwierając spotkanie Beata Tarczyńska, Starosta Gnieźnieński. – W związku z tym Zarząd Powiatu biorąc pod uwagę duże znaczenie melioracji w racjonalnej gospodarce wodnej oraz zwiększenie ilości i długości konserwowanych rowów podwyższył kwotę zaplanowaną w budżecie powiatu z 75.000,00 zł do 150.000,00 zł.

Jak poinformowała Adela Kiszkarewicz, z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Starostwo Powiatowe w Gnieźnie udziela dofinansowania w wysokości do 50 % na prace konserwacyjne rowów melioracyjnych wykonywane przez spółki wodne działające na terenie powiatu gnieźnieńskiego. Aby otrzymać dofinansowanie spółka wodna musi złożyć do Starostwa Powiatowego wniosek wraz z kosztorysem wykonania prac melioracyjnych i spełnić określone warunki. Mowa tu między innymi o posiadaniu zatwierdzonego przez Starostę Gnieźnieńskiego aktualnego statutu spółki, wysokości składki od 1 ha nie niższej niż 15 zł, czy też ściągalności składek w roku minionym nie niższej niż 55 %.

Na terenie powiatu gnieźnieńskiego działa 28 spółek wodnych konserwujących rowy melioracyjne o łącznej długości około 1.135,4 km. Część spółek wodnych zrzeszona jest w Związku Spółek Wodnych w Gnieźnie, pozostała działa samodzielnie. - Warto zaznaczyć, że dbałość o urządzenia wodne jest koniecznością wynikającą nie tylko z przepisów prawa lecz również z uwagi na bezpieczeństwo własne oraz sąsiadów – wskazywał Jerzy Berlik, Wicestarosta Gnieźnieński, charakteryzując stan i problemy melioracji w powiecie gnieźnieńskim – Nie trzeba nikogo przekonywać, że tylko w pełni sprawne urządzenia melioracji wodnej eliminują ryzyko podtopień. Cieszę się, że po raz pierwszy w tej kadencji, w gronie profesjonalistów i praktyków spotykamy się, aby nie tylko mówić o problemach, ale na bieżąco je rozwiązywać.

Podczas spotkania przewodniczący spółek wodnych zwracali uwagę na pojawiające się coraz częściej problemy z samowolnym niszczeniem i zabudowywaniem rowów melioracyjnych przez prywatnych właścicieli działek budowlanych. – Zdarza się, że prywatni właściciele skutecznie zabudowują rowy melioracyjne uniemożliwiając tym samym ich konserwację – tłumaczył Ryszard Nowakowski, przewodniczący gminnej spółki wodnej w Witkowie. – Wiele takich spraw kończy się niestety w sądzie. Jak podkreślali uczestnicy spotkania wiele niepokoju budzi także projekt nowej ustawy Prawo Wodne, która ma na celu uporządkowanie kompetencji organów administracji wodnej, rozdzielenie zarządzania infrastrukturą wodną od gospodarowania wodami, czy też uproszczenie finansowania.

Spotkanie, choć pierwsze w tym roku, nie jest zapewne ostatnim i jak podkreślił w podsumowaniu Wicestarosta Jerzy Berlik, Starostwo Powiatowe jest w pełni otwarte na współpracę ze spółkami wodnymi.
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki