BIPŚroda, 16.6.2021

Kolejne posiedzenie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Kolejne posiedzenie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego
W posiedzeniu uczestniczyła również Pani Magdalena Przystałowska reprezentująca Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP.

Głównym punktem spotkania było podjęcie uchwały o przystąpieniu Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Gnieźnieńskiego do projektu „Rady Pożytku do STANDARDowego Użytku”. Celem projektu jest między innymi przeprowadzenie samooceny Rady oraz udział w szkoleniach dotyczących standardów funkcjonowania Rad.

Ponadto członkowie Rady ustalili harmonogram posiedzeń i zadeklarowali swój udział przy konsultacjach podczas opracowywania „Wieloletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na lata 2016 – 2018”, a także„Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2016”.
drukuj:
udostępnij:
Projekty realizowane przez powiat

Projekty realizowane przez powiat

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki
 
Projekt współfinansowany

Projekt Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych współfinansowany ze środków
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu Rozwój elektronicznych usług publicznych