BIPWtorek, 27.7.2021

Są pieniądze na turnusy rehabilitacyjne

Środki te zostaną przeznaczone na realizację ustawowych zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, a w szczególności na:

  • Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych (przewiduje się zabezpieczenie środków na wszystkie złożone wnioski)
  • Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
  • Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z potrzebami indywidualnymi osób niepełnosprawnych
  • Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

Złożone wnioski w ramach wymienionych zadań będą realizowane do czasu wykorzystania limitu przyznanych środków.

Agnieszka Rzempała-Chmielewska

drukuj:
udostępnij:
Projekty realizowane przez powiat

Projekty realizowane przez powiat

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki
 
Projekt współfinansowany

Projekt Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych współfinansowany ze środków
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu Rozwój elektronicznych usług publicznych