BIPPiątek, 14.5.2021

Ogłoszenie

Ogłoszenie


Ogłoszenie dotyczące konkursu wraz z uchwałą znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Ogłoszenia- Pożytek Publiczny na stronie Powiatu Gnieźnieńskiego.

Oferty mogą składać organizacje pozarządowe o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. (Dz. U. z 2014r. , poz.1118 ze zm., art. 4 ust.1 pkt 1b i art.13 ust.1-3 ), w związku z art.11 ust.2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej (Dz. U. z 2015r., poz.1255).
drukuj:
udostępnij:
Projekty realizowane przez powiat

Projekty realizowane przez powiat

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki
 
Projekt współfinansowany

Projekt Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych współfinansowany ze środków
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu Rozwój elektronicznych usług publicznych