BIPWtorek, 28.3.2023

Zarejestruj się w ZIP

Zarejestruj się w ZIP
W tym celu, w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w godzinach 9.30 – 14.00 uruchomione będą dwa stanowiska obsługiwane przez pracowników NFZ. Aby zarejestrować się w systemie wystarczy wziąć ze sobą dowód osobisty.

Zintegrowany Informator Pacjenta pozwala uzyskać szybki dostęp do informacji dotyczących historii naszego leczenia oraz udzielonych świadczeń. Uruchomienie w Starostwie Powiatowym stanowisk umożliwiających rejestrację w systemie, pozwoli mieszkańcom powiatu na uzyskanie dostępu do serwisu bez konieczności wizyty w oddziale NFZ.

Podczas konferencji prasowej w dniu 25 listopada br., zapowiadającej akcję, podsumowano również wspólne działania edukacyjne Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i Pogotowia Ratunkowego gnieźnieńskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej.

Dzięki współpracy Pogotowia Ratunkowego, gnieźnieńskich strażaków i Starostwa Powiatowego uczniowie klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu gnieźnieńskiego uczestniczyli w specjalnie opracowanych, praktycznych warsztatach. Podczas spotkań uczniowie dowiedzieli się kiedy i jak skutecznie udzielać pierwszej pomocy oraz bezpiecznie przeprowadzać ewakuację, nie zapominając przy tym o konieczności powiadomienia odpowiednich służb ratowniczych.
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki