BIPPiątek, 27.1.2023

XXV SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO V KADENCJI

XXV SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO V KADENCJI
Porządek obrad
 1. Otwarcie sesji
 2. Stwierdzenie kworum
 3. Przedstawienie porządku obrad
 4. Przyjęcie protokołu z nadzwyczajnej XXII sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.
  DARIUSZ IGLIŃSKI PRZEWODNICZĄCY RADY
 5. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.
  DARIUSZ IGLIŃSKI PRZEWODNICZĄCY RADY
 6. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Powiatu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym.
  BEATA TARCZYŃSKA STAROSTA GNIEŹNIEŃSKI
 7. Roczne sprawozdania z działalności i finansowe Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie za rok 2015 i przedstawienie planu finansowego na rok 2016.
  MAŁGORZATA MATCZAK – DYREKTOR POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W GNIEŹNIE
 8. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie: wyrażenia zgody na przekazanie Gminie Trzemeszno na czas trwania inwestycji w zarząd część drogi powiatowej oraz udzielenie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pod nazwą „Przebudowa nawierzchni dróg powiatowych i gminnych w powiecie żnińskim i gnieźnieńskim”.
   JERZY SZCZEPAŃSKI – DYREKTOR POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG
  2. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2016-2028.
   ALEKSANDRA PIĄTKOWSKA-RADOM SKARBNIK POWIATU
  3. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2016.
   ALEKSANDRA PIĄTKOWSKA-RADOM SKARBNIK POWIATU
 9. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 10. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 11. Wolne głosy i informacje.
 12. Zamknięcie sesji.


 13. Przewodniczący Rady Powiatu

  Dariusz Igliński


  Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach organów powiatu.
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki
 
 
Projekt współfinansowany

Projekt Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych współfinansowany ze środków
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu Rozwój elektronicznych usług publicznych