BIPCzwartek, 08.6.2023

Rozwój wsi, czyli Polagra Farm 2005

Na wspólnym stoisku oprócz Powiatu zaprezentują się:

  1. Spółdzielnia Mleczarska w Witkowie
  2. Grupa Producencka "Polanie" z Kłecka
  3. Gospodarstwa Agroturystyczne Powiatu Gnieźnieńskiego
  4. Rękodzielnictwo - Paweł Lewicki
  5. Kowalstwo artystyczne - Wojciech Kaczmarek
  6. Mateo - producent ekologicznych i odnawialnych paliw z wierzby energetycznej z Popowa Ignacewa (gm. Mieleszyn)
  7. Gnieźnieńska Agencja Rozwoju Gospodarczego sp. z o.o. (GARG będzie zbierał dane do tzw. bazy AGRINPOL. Oferta Agencji została wybrana przez Biuro Programów Wiejskich Fundacji Fundusz Współpracy do realizowania drugiej edycji projektu AGRINPOL na terenie Wielkopolski. Celem projektu jest promowanie innowacyjnej, pozarolniczej działalności gospodarczej na terenach wiejskich oraz inspirowanie rolników i domowników do podejmowania takiej działalności)

Tegoroczną POLAGRĘ-FARM tradycyjnie patronatem objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. POLAGRA-FARM dzieli się na cztery grupy tematyczne: Pole, Hodowla, Ogród i Las oraz Rozwój Wsi. Do tego układu dostosowana jest ekspozycja wystawców oraz program wydarzeń.

Jak co roku najbardziej "rozśpiewanym" pawilonem POLAGRY-FARM 2005 będzie Pawilon Regionów, w którym będzie można znaleźć stoisko Powiatu Gnieźnieńskiego . Przez cały czas trwania targów będzie rozbrzmiewać muzyką, a to za sprawą występów aż 25 zespołów folklorystycznych oraz czterech orkiestr dętych.

Pawilon Regionów zlokalizowany będzie aż w dwóch sąsiadujących ze sobą pawilonach: 8 i 8A. Ofertę przedstawi ok. 300 wystawców, promujących kierunki i możliwości inwestowania na reprezentowanych terenach, walory przyrodnicze, wyroby regionalne, rękodzieło artystyczne, ofertę turystyczną i agroturystyczną. W tym roku wystawiać się będzie aż 6 Urzędów Marszałkowskich (dolnośląskiego, opolskiego, pomorskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego oraz wielkopolkopolskiego), 11 Starostw (z województw: łódzkiego, małopolskiego, pomorskiego i wielkopolskiego), 10 Urzędów Miast i Gmin, 3 Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego, Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu oraz wystawcy indywidualni.

Osoby zainteresowane mogą zwiedzać ekspozycje wystawiennicze w każdym dniu targów w godz. 9.00 - 17.00. Dzięki niskiej cenie biletów wstępu (7 zł) organizatorzy targów liczą nawet na 85 tys. liczbę odwiedzających.

Przypomnijmy, w roku 2002 Powiat Gnieźnieński otrzymał nagrodę Złoty Hit POLAGRY. Nagroda została przyznana za profesjonalną obsługę stoiska na Targach Polagra - Farm w Poznaniu, różnorodność oferowanych produktów oraz za godne kreowanie marki Powiatu Gnieźnieńskiego.

Powiat Gnieźnieński kreuje swoją markę jako "dobre miejsce, królewska tradycja". Hasło to nawiązuje do historii regionu oraz do czasów teraźniejszych, do miejsca, gdzie wszystko się zaczęło i rozwija się nadal.

Powiat Gnieźnieński należy do regionów typowo rolniczych. W powiecie jest ponad 5 tys. indywidualnych gospodarstw rolnych. Działają również Gospodarstwa Rolne należące do Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, Spółdzielnie Produkcyjne oraz Grupy Producenckie, o różnych formach działania. Do najaktywniejszych grup należy Grupa Producencka " Polanie " z siedzibą w Kłecku zajmująca się produkcją warzyw korzeniowych, cebuli i ogórka. Produkcja rolna jest prowadzona na wysokim poziomie świadczy o tym skala produkcji i jej jakość.

Rolnicy w produkcji korzystają z nowych technologii, bez niej nie osiągnęliby tak dobrych wyników. Dotyczy to optymalnego nawożenia mineralnego i właściwego stosowania środków ochrony roślin w uprawach polowych. W produkcji roślinnej uprawia się głównie: 1. zboża konsumpcyjne (pszenica - żyto), 2. rośliny przemysłowe (rzepak ozimy, burak cukrowy, ziemniaki), 3. rośliny pastewne (zboża paszowe , kukurydza).

Produkcja zwierzęca zdominowana jest przez trzodę chlewną a następnie bydło mleczne oraz rozwijające się drobiarstwo. Trzoda chlewna w regionie charakteryzuje się wysoką mięsnością - 54% średnio. Świadczy to o dobrej jakości surowca do przetwórstwa rolnego. Natomiast zboża konsumpcyjne cechują się wysokimi parametrami jakościowymi co do zawartości glutenu i dobrych właściwości wypiekowych. Duża skala produkcji naszego rolnictwa (stanowi dobrą bazę surowcową) może przyczynić się do rozwoju przemysłu i przetwórstwa rolno - spożywczego.

Przetwórstwo rolne w powiecie jest słabo rozwiniętym ogniwem i czeka na inwestora. Cała produkcja służy zaopatrzeniu dla dużych aglomeracji miejskich. Atutem jest też dobre położenie komunikacyjne Powiatu Gnieźnieńskiego między Poznaniem, Toruniem i Bydgoszczą.

Agnieszka Rzempała-Chmielewska

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki