BIPWtorek, 09.8.2022

Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego 14.12.2021

NADZWYCZAJNA XLVIII SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO
14 grudnia 2021 g. 8.15 w trybie zdalnym
 
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2021-2031 zał. 1 zał. 2 uzasadnienie tabela pomocnicza
b) zmiany uchwały budżetowej Powiatu Gnieźnieńskiego na 2021 rok.
5. Zamknięcie sesji.             
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki
 
 
Projekt współfinansowany

Projekt Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych współfinansowany ze środków
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu Rozwój elektronicznych usług publicznych