BIPPoniedziałek, 05.6.2023

Przywrócić naturze kuropatwy

Przywrócić naturze kuropatwy
Inicjatorem akcji był Zbigniew Bręklewicz, radny powiatu gnieźnieńskiego. W przekazaniu kuropatw, wyhodowanych w Ośrodku Hodowli Zwierzyny w Skokach, poza przedstawicielami kół łowieckich uczestniczyli: Beata Tarczyńska, starosta gnieźnieński, Jerzy Berlik, wicestarosta gnieźnieński, Andrzej Kiszkarewicz, zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Gniezno, Jerzy Modrzejewski, Łowczy Rejonowy z ramienia Polskiego Związku Łowieckiego, radny Zbigniew Bręklewicz oraz młodzież z ZSP 2. - Przekazanie kuropatw kołom łowieckim to element szerszych działań zagospodarowania łowisk, które znajdują się na terenie naszego powiatu coraz rzadziej występującymi w naturze gatunkami zwierzyny drobnej – mówi Beata Tarczyńska, starosta gnieźnieński. - Bardzo cenna w tym obszarze jest współpraca z Polskim Związkiem Łowieckim i Nadleśnictwem Gniezno – dodaje B. Tarczyńska. Jednym z inicjatorów akcji był radny powiatowy Zbigniew Bręklewicz. - Spadek liczebności populacji kuropatw w Polsce wymusił konieczność podjęcia zdecydowanych działań, które w perspektywie kilku lat mogą spowodować jej odbudowę – tłumaczy Zbigniew Bręklewicz. – Kuropatwa, do niedawna ptak bardzo pospolity, dziś jest właściwie bardzo nieliczny. Na taki stan złożyło się wiele czynników: nadmierna mechanizacja oraz chemizacja rolnictwa, mała liczebność owadów, które są głównym pokarmem dla młodych ptaków, czy też wzrost ilości drapieżników. Regularne zasiedlanie łowisk młodymi kuropatwami ma w perspektywie kilku lat odwrócić ten stan – dodaje Z. Bręklewicz.
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki