BIPSobota, 19.6.2021

Nadzwyczajna XXXVII Sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego V Kadencji

Nadzwyczajna XXXVII Sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego V Kadencji
zwołuję nadzwyczajną XXXVII sesję Rady Powiatu Gnieźnieńskiego, która odbędzie się w dniu 16 lutego 2017 r. o godz. 8:00 w sali sesyjnej im. Stefana Wojciecha Trąmpczyńskiego w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie

NADZWYCZAJNA XXXVII SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO V KADENCJI
Porządek obrad  1. Otwarcie sesji.
  2. Stwierdzenie kworum.
  3. Przedstawienie porządku obrad.
  4. Podjęcie uchwał:
    1. uchwały w sprawie: projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
    2. uchwały w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Powiatu Gnieźnieńskiego w roku 2017.
  5. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Powiatu

Dariusz Igliński


drukuj:
udostępnij:
Projekty realizowane przez powiat

Projekty realizowane przez powiat

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki
 
Projekt współfinansowany

Projekt Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych współfinansowany ze środków
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu Rozwój elektronicznych usług publicznych