BIPWtorek, 30.5.2023

6 wieków Prymasa oczami dzieci

6 wieków Prymasa oczami dzieci
Organizatorem przedsięwzięcia jest Starostwo Powiatowe w Gnieźnie. Patronat nad konkursem objął Wielkopolski Kurator Oświaty.

Ignacy Krasicki wielkim poetą… i Prymasem był

Zadaniem w konkursie jest przygotowanie i nagranie teatru lalek na podstawie bajek jednego z Prymasów Polski – Ignacego Krasickiego. Należy wybrać trzy krótkie bajki (po cztery wersy) lub jedną dłuższą (do dwunastu lub więcej wersów). Inscenizację teatru lalek należy zarejestrować na nośniku video, przygotowując z całości film o długości do 4 min. Prace mogą nadsyłać 7 – osobowe grupy wraz z opiekunem. Prace dopuszczone przez komisję konkursową do kolejnego etapu zostaną ostatecznie poddane ocenie internautów. Uwaga – termin nadsyłania prac mija 28 kwietnia br.

Autorzy pięciu teatrzyków, którzy zdobędą największą ilość głosów w nagrodę zostaną zaproszeni na 3-dniową wycieczkę do Gniezna i Powiatu Gnieźnieńskiego we wrześniu 2017 roku. W programie wycieczki znajdzie się m.in. zwiedzanie Gniezna i powiatu, spotkanie z Prymasem Polski oraz warsztaty teatralne w Centrum Kultury „Scena To Dziwna”, które poprowadzi znany gnieźnieński animator kultury Jarosław „Mikołajczyk.

Cel konkursu

Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy na temat historii i znaczenia instytucji Prymasa Polski oraz rozwijanie kompetencji kluczowych, zgodnych z zaleceniami Parlamentu Europejskiego z dnia 18.12.2006 r., takich jak: porozumiewanie się w języku ojczystym, umiejętność posługiwania się technologiami informatyczno-komunikacyjnymi, świadomość i ekspresja kulturalna czy umiejętność uczenia się, umiejętność wyrażania się językiem ciała, gestu oraz lalką.

Celem konkursu jest również promocja Gniezna i Powiatu Gnieźnieńskiego wśród najmłodszych, poprzez aktywne zaangażowanie dzieci i nauczycieli do poszukiwania dodatkowej wiedzy na temat źródeł własnej tożsamości narodowej.

6 wieków Prymasostwa

W roku 2017 przypada 600–na rocznica ustanowienia tytułu Prymasa Polski dla Arcybiskupa Gnieźnieńskiego. Pierwszym Prymasem Królestwa Polskiego był Arcybiskup Gnieźnieński Mikołaj Trąba. Sprowadził tytuł prymasa dla siebie i swoich następców z soboru w Konstancji. Od roku 1417 Arcybiskupi Gnieźnieńscy byli nazywani Prymasami Polski. Funkcja i ranga prymasa Polski w obrębie episkopatu zmieniała się. W przeszłości często byli to faktyczni przywódcy polskiego kościoła katolickiego, co wynikało z przysługujących im szerokich prerogatyw, wzmocnionych czasem innymi pełnionymi równolegle godnościami kościelnymi. Dawniej funkcja prymasa wiązała się z funkcją pierwszego senatora i interreksa. Od 1451 mocą przywileju Kazimierza IV Jagiellończyka prymas Polski miał prawo koronowania każdorazowego króla i królowej Polski. Aktualnie jest to tytuł przede wszystkim honorowy.

O historii konkursu

Tegoroczny konkurs jest organizowany po raz trzeci. Pierwsza edycja konkursu odbyła się w roku 2015. Zadaniem w konkursie było nagranie krótkiego filmu promocyjnego o Gnieźnie lub Powiecie Gnieźnieńskim z uwzględnieniem elementów historycznych, jak i obcojęzycznych (wykorzystanie języka angielskiego). Współorganizatorami I edycji konkursu byli Miasto Gniezno oraz Językowa Szkoła Podstawowa Prymus w Gnieźnie.

Druga edycja konkursu odbyła się w roku ubiegłym i była częścią składową dużego projektu, dofinansowanego przez Narodowe Centrum Kultury w ramach programu Chrzest 966 pn. Ogólnopolska kampania edukacyjna dla dzieci i młodzieży, realizowanego przez Centrum Kultury „Scena To dziwna” oraz Starostwo Powiatowe w Gnieźnie. Na bazie przygotowanych scenariuszy lekcji i kart do pracy, w ramach ww. projektu, uczniowie szkół podstawowych, przygotowali relację z przeprowadzonych lekcji kreatorskich. Laureatami ubiegłorocznego konkursu byli uczniowie z odległych stron Polski: z Jordanowa (woj. małopolskie), Warszawy, Szczecinka, Koszalina i Kłodawy (woj. pomorskie).

Gdzie można znaleźć więcej informacji o konkursie?

Regulamin konkursu znajduje się na stronie www.kulturapiastowdladzieci.pl w zakładce KONKURS .

W celu jak najlepszego dotarcia do jak największej ilości szkół w kraju z informacją o konkursie, została przygotowana specjalna ulotka w nakładzie 40 tys. egzemplarzy, która została przekazana do wszystkich kuratoriów oświaty oraz ich zamiejscowych delegatur, ośrodków doskonalenia nauczycieli oraz do wybranych bibliotek. Informacje o konkursie można również znaleźć na stronach internetowych w/w instytucji.
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki