BIPCzwartek, 06.10.2022

Budowa CPR zgodnie z planem

Komendant spotkał się z władzami miasta i powiatu, żeby omówić bieżące problemy oraz plany na rok przyszły. Spotkał się również z załogą KP PSP oraz z przedstawicielami organizacji związkowych, aby przeanalizować zmiany zachodzące w ochronie przeciwpożarowej.

Następnie w Lednogórze w obecności władz powiatu oraz zaproszonych gości Komendant dokonał uroczystego włączenia jednostki OSP Lednogóra do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

W ramach rozbudowy Komendy Straży Pożarnej w Gnieźnie najprawdopodobniej w roku przyszłym powstanie Centrum Powiadamiania Ratunkowego.

Przypomnijmy, latem w trakcie rozpoczęcia prac rozbudowy Komendy Straży Pożarnej powstał tzw. problem żydowski. Natrafiono na ślady dawnego kirkutu. Sprawa ta co prawda opóźniła prace budowlane, na szczęście wola obu stron (szczególnie gminy żydowskiej) do podjęcia ugody pozwoliła na kontynuację robót w tym miejscu.

Agnieszka Rzempała-Chmielewska

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki
 
 
Projekt współfinansowany

Projekt Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych współfinansowany ze środków
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu Rozwój elektronicznych usług publicznych