BIPCzwartek, 08.6.2023

Drogi powiatowe w dobrym stanie

W roku 2005 przeprowadzono następujące prace na wszystkich drogach będących w dyspozycji Powiatowego Zarządu Dróg:

 1. Prace inwestycyjne i remontowe:
  • Razem nowe nawierzchnie bitumiczne - 17,0 km
  • Razem nowe nawierzchnie chodników - 5,3 km
  • Nowe zatoki autobusowe - 6,0 km
  • Remonty przepustów i odwodnienia - 7,0 km
  • Remonty cząstkowe - wszystkie drogi i ulice
 2. W tym prace wykonane na terenie miasta Gniezna
  • oprócz dotacji wynikającej z porozumienia dodatkowe środki finansowe przekazane na ul. 3 Maja ( nakładka bitumiczna i krawężnik) - 62.632 zł.
  • nakładka, chodnik, odwodnienie ul. Reymonta (654 mb) - 417.700 zł.
  • nakładka ul. Wrzesińska (540 mb) - 128.800 zł.
  • dokumentacja budowy chodnika na ul. 22 Lipca - 2.500 zł.
  • dokumentacja przebudowy ul. Wschodniej - 9.000 zł.

  Razem środki finansowe przekazane na ulice m. Gniezna na 29,5 km. (w tym dodatkowe środki finansowe 620.632 zł.) - 1.178.943 zł.

 3. Wykonane inne prace na drogach powiatu gnieźnieńskiego:
  • Wymiana i regulacja znaków, ustawienie i regulacja poręczy drogowych, sadzenie drzewek, ścinka poboczy, wycinka drzew i krzewów, malowanie pasów, koszenie traw, kopanie rowów, profilowanie dróg gruntowych, pomiar ruchu, prace porządkowe przy bieżącym utrzymaniu dróg, zimowe utrzymanie dróg
 4. Dodatkowe środki finansowe pozyskane na drogi powiatowe:
  • Budowa drogi nr 32354 Imiołki - Skrzetuszewo (2.474 mb) - z Urządu Marszałkowskiego w Poznaniu i z Urzędu Gminy Kiszkowo - 550.000 zł.
  • Remonty chodników:
   • z Gminy Kłecko (przekazano środki finansowe) - 40.000 zł.
   • z Gminy Witkowo (wspólne finansowanie) - 70.000 zł.
   • z Gminy Niechanowo (wspólne finansowanie) - 41.000 zł. razem: - 701.000 zł.
  Ponadto Gminy Łubowo i Gniezno przekazały dokumentację na budowę chodników w Lednogórze i Piekarach
 5. Wydatki na drogi powiatowe w roku 2005 w stosunku do roku poprzedniego:
  • Budżet 2004 r. 5.538.968 zł.
  • Budżet 2005 r. 6.604.105 zł.Agnieszka Rzempała-Chmielewska

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki