BIPCzwartek, 13.5.2021

Konkurs fotograficzny pn. „Siła przyrody”

Konkurs fotograficzny pn. „Siła przyrody”

walorów wybranych obszarów i miejsc cennych przyrodniczo oraz możliwości jej wykorzystania dla OZE. Uczestnikiem konkursu może być uczeń liceum ogólnokształcącego, szkoły ponadgimnazjalnej i student uczelni wyższej. Konkurs skierowany jest do miłośników przyrody, fotografii i pasjonatów OZE zarazem. Prace konkursowe należy dostarczyć osobiście lub przesłać w kopertach w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 września br. (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, Wydział Ochrony Środowiska, ul. Papieża Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno z dopiskiem: „Siła przyrody”. • Regulamin konkursu
 • Projekty realizowane przez powiat

  Projekty realizowane przez powiat

  reklama aplikacji mobilnej
  Rejestracja rezerwacji pojazdów
  Status kolejki
   
  Projekt współfinansowany

  Projekt Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych współfinansowany ze środków
  Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu Rozwój elektronicznych usług publicznych