BIPSobota, 01.4.2023

Ul. Reymonta po remoncie

Remont ul. Reymonta został sfinansowany za pieniądze pochodzące z budżetu Powiatowego Zarządu Dróg przekazane dodatkowo poza porozumieniem z Miastem Gnieznem, w zakresie utrzymania dróg powiatowych na terenie miasta.

Została wykonana nowa nakładka bitumiczna ulicy, chodnik oraz odwodnienie na długości 654 m. Koszt remontowanej ulicy wyniósł 417.700 zł.

Agnieszka Rzempała-Chmielewska
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki